Följ Bibelfrågan på Facebook

Talar Jesus till sina lärjungar då eller nu?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesu ord är utan tvekan riktade till lärjungarna, som han trodde skulle få uppleva vedermödan och Människosonens återkomst under sin livstid.

Fråga: I Matt 24:33 Jesus säger till lärjungarna: 'När ni ser allt detta hända...' Syftar han på sina lärjungar då, eller ska man tolka alla 'ni' i bibeln som ett tilltal till oss nu? I såfall ska vi kunna dricka gift också, som det står i Mark 16:18? Ska vi tolka allt Jesus sa till lärjungarna då som om det talar till oss nu? Eller ska vi välja ut vilka 'ni' som gäller för oss idag? (M.Ö.)

I verserna före den vers du citerar talar Jesus om vedermödan och vad som skulle hända efter den: att solen skulle förmörkas, att stjärnorna skulle falla från himlen, att Människosonens tecken skulle synas på himlen och att Människosonen slutligen skulle komma på himlens moln och sända ut sina änglar för att samla ihop alla hans utvalda från hela jorden. Och han avslutar alltså med orden: "När ni ser allt detta [dvs allt det han beskrivit], då vet ni att han är nära" - dvs då är Messias snart här och Guds rike snart verklighet.

Jesus visste inte när allt detta skulle hända, bara att det skulle hända. Och när det hände - oavsett om det inträffade några veckor senare eller först efter flera år (det visade sig bli ett par tusen år) - då gällde det för hans lärjungar att vara beredda. Men Jesus trodde säkert inte att det skulle dröja särskilt länge, även om han själv underströk att han inte hade en aning om när "den dagen och den stunden" skulle infalla (Matt 24:36).

Hans ord är alltså utan tvekan riktade till lärjungarna, som han trodde skulle få uppleva detta under sin livstid, men i och med att vedermödan och Människosonens ankomst inte ägde rum medan de levde, så kom ju varningen/uppmaningen automatiskt att gälla deras efterkommande.

Det är ungefär som om en "profet" i dag skulle "se" att det kommer att utbryta ett världskrig i samma veva som någon av våra rymdsonder landar på planeten Mars. Då skulle han kunna säga till sina anhängare att "när ni ser direktsända tevebilder från Mars, då ska ni vara beredda, för då blir det världskrig". Om inte Marslandningen kom att äga rum förrän ett par hundra år senare, när profetens ursprungliga anhängare var döda, så skulle ju varningen fortfarande gälla, eftersom han sett att världskriget skulle bryta ut "när en rymdsond sände tevebilder från Mars" - oavsett när det hände.

Så eftersom det som Jesus uppmanade sina lärjungar att "hålla utkik" efter fortfarande inte har hänt så gäller ju varningen/uppmaningen fortfarande. När det gäller om Jesus syftar på sina dåtida och/eller nutida lärjungar när han använder ordet "ni", så måste det bli sammanhanget som avgör. Oftast är det inte så svårt att förstå om orden är specifikt riktade till några personer (fariseer, skriftlärda, präster eller fiskare) för 2000 år sedan eller om de gäller Jesu efterföljare och elever rent generellt. När han till exempel säger till sina lärjungar att "den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare", så beskriver han den inställning han vill se hos sina efterföljare - och den gäller naturligtvis i alla tider. Och när han säger till dem att "inte gå in i någon samaritisk stad", så är det helt uppenbart en uppmaning som riktas just till de 12 lärjungar han skickade ut att predika.

Sedan finns det naturligtvis uttalanden av Jesus som är svårtolkade, där det är praktiskt taget omöjligt att avgöra om uppmaningarna och påståendena är specifika eller generella. I sådana fall får man helt enkelt använda sitt sunda förnuft - och lägga dem åt sidan. Det absolut viktigaste är att man inte låter några sådana uttalanden ligga till grund för några trosuppfattningar eller lärosatser (som exempelvis de orm- och giftsekter som uppstod i början av 1900-talet i USA gjorde).

När det gäller just exemplet med giftet så säger Jesus att detta är något som gäller "dem som tror". Men han säger inte att varje enskild troende skulle kunna dricka gift, vara immun mot ormbett, bota sjuka etc, utan han nämner det som exempel på den typ av tecken som man skulle få se prov på bland de troende. De här tecknen utgör alltså inget troskriterium. Med andra ord: Om någon kan rädda livet på sig själv eller någon annan på det viset, så är det naturligtvis enbart positivt, men det får inte bli till någon sorts kvalitetstest rörande någons tro.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kan man välja att tro eller inte tro
Hur kan Gud döma en människa för att hon inte tror? Man kan väl ändå inte själv rå för att man inte tror på något?

Vad är 'sigillen' eller 'inseglen' i Uppenbarelseboken?
När kommer sigillen (inseglen) som det berättas om i Johannes uppenbarelse att börja brytas?

Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om jag nu enligt nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor? Alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna.

Tidpunkten för människosonens återkomst
Varför sa inte Jesus till lärjungarna att det skulle dröja tusentals år innan han kom tillbaka? När man läser vad han sa till lärjungarna i evangelierna så låter det som om han skulle komma precis när som helst, åtminstone under deras livstid.

Kom Jesus för att rädda världen?
Jesus kom för att ingen enda människa skulle gå förlorad, dvs gå miste om det eviga liv som är alla människors slutliga mål.

Jesu återkomst
När Jesus återvänder för att upprätta sitt rike, kommer änglarna att hämta upp hans (uppståndna eller förvandlade) utvalda från jorden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.