Följ Bibelfrågan på Facebook

Tidpunkten för Jesu återkomst

Bibelfrågan: Frågor och svar

Aldrig kunde Paulus, Petrus, Johannes, Lukas eller någon annan av de nytestamentliga författarna tänka sig att de allesamman skulle dö och multna i sina gravar medan århundrade efter århundrade förflöt.

Fråga: Varför sa inte Jesus till lärjungarna att det skulle dröja tusentals år innan han kom tillbaka? När man läser vad han sa till lärjungarna i evangelierna så låter det som om han skulle komma precis när som helst, åtminstone under deras livstid. (S.K.)

Först av allt: Jesus visste inte själv när han skulle komma tillbaka.

"Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern" (Matt 24:36)

Ingen av Jesu lärjungar - inte heller deras Mästare, åtminstone inte i inledningsskedet av hans jordiska verksamhet, vilket framgår just av hans ord i Matt 10:23 - kunde i sin vildaste fantasi föreställa sig att de skulle åldras och bli gamla och att många av dem skulle dö som martyrer för sin tro - att seklerna sakta skulle förflyta - att världen skulle träda in i den "mörka medeltiden", successivt komma in i den industriella revolutionen och genomlida två världskrig - att världen skulle träda in i jetåldern och sedan rymdåldern - och Människosonen skulle fortfarande inte ha kommit. Aldrig kunde lärjungarna föreställa sig att det skulle gå tvåtusen år - och Messias/Kristus skulle fortfarande inte ha återvänt till jorden och upprättat Guds rike!

Den första antydan om att det skulle dröja fick lärjungarna först i samband med Jesu farväl, innan ett "moln" tog honom upp i rymden, bort från jorden, tillbaka till den himmel han kommit från. De sista orden Jesus yttrade på jorden för sina församlade lärjungar var:

"Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns" (Apg 1:7-8)

Men det var inte förrän den mirakulösa uppenbarelsen av den heliga Anden på pingstdagen som de började begripa den världsomfattande uppgift som var knuten till deras kallelse. Och även då trodde lärjungarna utan tvekan att Guds rike, Jesu regering på jorden, skulle upprättas under deras livstid. Även Paulus trodde det. Han skrev:

"Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas" (1 Kor 15:50-52)

Paulus sa att "vi ska inte alla insomna", "vi ska alla förvandlas". Han var helt övertygad om att han själv och de som arbetade tillsammans med honom, liksom bröderna i Korint, fortfarande skulle leva vid Jesu återkomst. Han förväntade sig att det var något som skulle ske snart.

Aldrig kunde Paulus, Petrus, Johannes, Lukas eller någon annan av de nytestamentliga författarna tänka sig att de allesamman skulle dö och multna i sina gravar medan århundrade efter århundrade förflöt. Medan 200-talet, 300-talet, 500-talet, 1500-talet och 1900-talet kom och gick.

Och Gud kunde inte låta dem veta det! Lika lite som han kunnat låta Sonen - Människosonen - människan Jesus - snickaren Y'shua bar Yosef - veta det...

Tiden från Jesu himmelsfärd till Jesu återkomst skulle nämligen bli "församlingens tid", den tid då Gud skulle kalla människor från alla delar av världen till omvändelse, till att bli en del av hans världsomfattande församling - "förstlingsskaran" - den första skaran utvalda och kallade som får uppleva förvandlingen till det gränslösa liv som Gud har avsett för var och en av de människor han har låtit födas på denna jord - det eviga liv som andliga varelser, som Guds verkliga avbilder, som är målet för alla människor som någonsin levt sedan mänsklighetens begynnelse och som någonsin kommer att leva här.

Det var en plan som krävde tusentals år att genomföra. Men vetskapen om hur många år som skulle gå skulle ha omöjliggjort det verk som församlingen hade att göra. Hur stort skulle engagemanget för att sprida evangelium ha varit om lärjungarna hade vetat att detta var något som inte skulle hända förrän om tusentals år, någonting som inte skulle beröra varken dem själva, deras barn, barnbarn, barnbarnsbarn eller deras ättlingar under hundratals generationer framåt?

Vetskapen om att Kristus skulle dröja i mer än tvåtusen år skulle knappast ha inspirerat den iver, den entusiasm, de uppoffringar och den okuvlighet som apostlarna och deras efterföljare visade prov på i sin strävan att följa den uppmaning som deras Herre gav dem en av de sista gångerna de träffade honom:

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:19-20)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu återkomst
Jag blir inte klok på det här med Jesus återkomst. Om han kommer för att hämta oss till himlen, var kommer då Tusenårsriket in i bilden?

Tro eller inte tro - kan någon välja själv?
Om man inte kan välja om man ska tro eller inte, utan det är Gud som ger trons gåva till utvalda personer, hur kan då Jesus säga att de som inte tror ska bli dömda? Människan måste kunna välja om hon ska tro eller inte. Annars kan hon ju inte stå ansvarig för att hon inte tror.

Jesus - synlig eller osynlig?
Kommer man att kunna se, röra vid och tala med Jesus när han har återvänt till jorden?

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Är det Jesus eller vi som väljer?
Hur kan man förena vår fria vilja att säga ja eller nej till Gud med bibelns ord om att änglarna vid Jesu återkomst ska församla hans utvalda, dvs dem som han har valt, från hela jorden?

Kallar Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.