Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Är änglar utomjordingar?

Fråga: När man talar om änglar i ett kristet sammanhang, är det då egentligen utomjordiska varelser man talar om? (M.F.)

Svar: Både det hebreiska ordet malak och det grekiska ordet angelos (de ord vi översätter med "ängel") betyder kort och gott "budbärare" eller "sändebud". När bibeln använder något av dessa ord rör det sig nästan uteslutande om Guds sändebud.

Dessa sändebud är förvisso inte några jordiska varelser - och följaktligen är de utomjordiska. Men de är inte några "gröna gubbar från Mars". Bibeln beskriver dem som en form av andliga väsen - Guds första skapelser i den verklighet vi känner som vårt universum.

Långt innan människan tog sina första steg på jorden var således rymden bebodd av dessa varelser som vi sedan skulle komma att kalla "änglar" - "sändebud " - när de sändes till vår planet för att hjälpa och vägleda invånarna här.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur får man se en ängel?
Varför såg man så ofta änglar på bibelns tid och inte nuförtiden? Jag skulle jättegärna vilja se en.

Änglarna i bibeln
Vad står det i Bibeln om änglarna? Jag skulle vilja ha tips på några olika ställen som beskriver hurdana änglarna är, osv.

Skyddsänglar
Vad säger bibeln om skyddsänglarna? Jag har letat i bibeln men inte kunnat hitta någonting om skyddsänglar.

Finns det liv i rymden?
Säger bibeln nånting om ifall det finns liv på andra ställen i universum än på jorden?

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Jag har läst en teori om att det var änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'. Kan det vara riktigt?

Har änglarna en fri vilja?
Vad säger bibeln? Har änglar fri vilja? Eller är den begränsad? Eller har de inte fri vilja?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.