Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Varför heter det 'ängel'?

Fråga: Jag undrar om ni vet var ordet ängel kommer ifrån? (S.G.)

Svar: Ordet "ängel" kommer av det grekiska ordet angelos, som helt enkelt betyder "budbärare" eller "sändebud" - i det här sammanhanget "budbärare från Gud". Det hebreiska ordet för "ängel" är mal'ak som kommer av ett verb som betyder "sända ut" (t ex på ett uppdrag, som sändebud etc).

Både det grekiska och det hebreiska ordet kan användas både om vanliga mänskliga sändebud och om gudomliga, himmelska budbärare. I bibeln används orden dock nästan uteslutande om himmelska budbärare, dvs änglar i den betydelse vi använder ordet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Har änglarna en fri vilja?
Vad säger bibeln? Har änglar fri vilja? Eller är den begränsad? Eller har de inte fri vilja?

Är änglar utomjordingar?
När man talar om änglar i ett kristet sammanhang, är det då egentligen utomjordiska varelser man talar om?

Skyddsänglar
Hebreerbrevet i Bibeln säger att vi kan ha änglar som gäster utan att ens veta om det

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Var det änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'?

Finns det liv i rymden?
Visst talar bibeln om liv utanför jorden, men när den gör det handlar det inte om några gröna små gubbar...

Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.


Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...