Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vem var ängeln Gabriel?

Fråga: Vad säger bibeln om ängeln Gabriel och vilka berättelser finns det i bibeln där han förekommer? (P.F.)

Svar: Gabriel är ett hebreiskt ord som betyder "Guds man" eller "En av Guds starka". Han och Mikael är de enda änglar som finns omnämnda med namn i bibeln.

Gabriel är enligt bibeln en ängel av hög rang, en av de förnämsta änglarna, en ängel som "står inför Gud" (Luk 1:19) och som bland annat hade/har den speciella uppgiften att vara Guds sändebud till människorna. Han uppenbarade sig till exempel två gånger för Daniel under det judiska folkets fångenskap i Babylon på 500-talet f Kr.

Första gången var i närheten av floden Ulai "i konung Belsassars tredje regeringsår" då han gav honom förklaringen till den syn som Daniel haft om en vädur och en bock som kämpade mot varandra (Dan 8:1, 15-26). Andra gången var "i Darejaves första regeringsår", då han undervisade Daniel om de 70 årsveckorna (Dan 9:1, 20-27).

Likaså var det Gabriel som fick uppdraget att berätta för prästen Sakarias, att denne och hans hustru Elisabet skulle få en son, Johannes döparen (Luk 1:13-17) och för Maria att hon skulle få en son - Jesus (Luk 1:26-38).

Detta är de enda ställen i bibeln där ängeln Gabriel uttryckligen nämns.

Förutom de här händelserna finns det en senare kristen tradition som säger att det var Gabriel som visade sig för Josef och herdarna i samband med Jesu födelse, liksom att det var han som gav Jesus styrka i Getsemane örtagård innan Jesus greps och korsfästes. Tanken har också framförts att det i vissa fall är Gabriel som omnämns med beteckningen "Herrens ängel" i bibeln (främst i Gamla testamentet).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Profetian om väduren och bocken
Daniels profetia om väduren och bocken började gå i uppfyllelse några decennier före vår tideräknings början, men sträcker sig många århundraden framåt - ända fram till Messias upprättande av Guds rike på jorden.

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Var det änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'?

Finns det liv i rymden?
Visst talar bibeln om liv utanför jorden, men när den gör det handlar det inte om några gröna små gubbar...

Kom ängeln Gabriel verkligen till Muhammed?
När det gäller ängeln Gabriel så menade Muhammed att det var han som gav honom Koranen. Men skulle Guds budbärare verkligen komma med ett nytt budskap eller var det månne den som förskapar sig till en ljusets ängel?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...