Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Gamla testamentets språk

Fråga: Jag undrar på vilket språk Gamla Testamentet skrevs? (S.)

Svar: De olika böckerna i Gamla testamentet författades nästan alla på hebreiska. Undantagen är Jeremia 10:11, Daniel 2:4b-7:28 samt Esra 4:8-6:18 samt 7:12-26 som skrevs på arameiska - ett semitiskt språk med ursprung vid mellersta Eufrat som slog igenom som talspråk bland judarna i Palestina under århundradena före vår tideräknings början.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jashers bok
Författarna till de böcker som ingår i Gamla testamentet refererar ofta till andra böcker som inte finns med i den Heliga skriften

Henoks bok
En av de många skrifter som författades under de första århundradena före vår tideräknings början (enligt de senaste dateringarna kom den till under perioden 180-64 f Kr) var Henoks bok.

Vad betyder ordet 'bibeln'?
Ordet kommer ursprungligen från det grekiska biblos som betyder 'papyrusbast', dvs det material man skrev på.

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...