Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Guds högtider

Fråga: I ett svar nämndes att det skulle finnas helger som Gud instiftat men som vi inte firar. Vilka är det och var i bibeln finns de omnämnda? (H.F.)

Svar: Gud har alltid vetat att människan behöver högtider, helger, ledighet och festligheter. Därför gav han mänskligheten årliga helgdagar - glada festdagar då familjerna skulle njuta av gemenskap med varandra och med gud. Dagar då man skulle njuta av kärlek och frid, av god mat och drycker - och samtidigt bli påminda om hans frälsningsplan, år efter år...

För många tusen år sedan valde Gud ut ett folk, genom vilket han skulle uppenbara sin sanning för mänskligheten - Israels folk. Genom dem gav han oss sina tio budord. Genom dem gav han oss profetiorna om vad som skulle händ i den yttersta tiden. Genom dem gav han oss Davids psalmer, Höga visans kärleksdikter och Salomos visdomsord. Genom dem gav han oss sin son, Jesus Kristus. Och genom dem gav han mänskligheten sina högtider.

De helger som Gud instiftade är sju stycken och i 3 Mos 23 finns de uppräknade i tur och ordning: påsken, det osyrade brödets högtid, pingsten, basunhögtiden, försoningsdagen och lövhyddohögtiden följd av "den åttonde dagen".

Som framgår av 3 Mos 23:1 var det här inte några "judiska högtider", utan Herrens högtider - Guds högtider - heliga dagar som Gud instiftade och gav till sin församling. Inte heller var de av tillfällig karaktär, utan något som gällde "för evig tid" - för all evighet. Gud befallde sina barn att fira hans högtider år efter år, för alltid, och syftet var viktigt. I de sju årliga högtiderna finns Guds fullkomliga plan med människan återgiven i symbolisk/förebildlig form. Dessa högtider skulle alltså tjäna som en årlig påminnelse om Guds frälsningsverk.

Och profeten Sakarja visar att när Gud uppmanade sina barn att hålla hans dagar heliga "för alltid", så menade han det bokstavligen. För även om vi i dag har glömt - eller struntar i - de helgdagar Gud gett oss (åtminstone föredrar vi att i stället fira våra egna helger), så kommer de här högtiderna att firas på nytt när Gudsriket har blivit verklighet här på jorden, efter Jesu återkomst som konungarnas Konung. Av Sak 14:9 framgår att inte bara ättlingarna till den hebreiske patriarken Israel - israeliterna - utan även alla jordens övriga folk kommer att högtidlighålla Guds heliga dagar under Tusenårsriket.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför firar man pingst?
Vad finns det för bakgrund till pingsten (ungefär som Jesu födelse vid julen och Jesu korsfästelse vid påsken)?

Bibelns helger - Herrens högtider
Redan under de första århundradena slutade den kristna församlingen att fira de bibliska helgerna - därför att de betraktades som judiska och därför avskyvärda.

Sabbaten och den kristna kyrkan
På 300-talet beslutade kyrkan att ingen kristen församling skulle hålla någon av de högtider som de första kristna hållit.

De kristna och judarnas bibel
Gamla testamentet utgjorde ursprungligen den judiska religionens heliga skrift. Vilken relation har man som kristen till den hebreiska delen av bibeln?

Kristendomens högtider
Vilka högtider är dom viktigaste i kristendomen och varför är dom det?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...