Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Harmageddon

Fråga: Vad är Harmageddon? (M.P.)

Svar: Ordet "Harmageddon" finns bara på ett ställe i bibeln - i Uppenbarelseboken 16:16, där det står:

"Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon."

Ordet Harmagedon är en grekisk form av det hebreiska namnet Har Megiddo. Eftersom det hebreiska ordet har betecknar en bergstrakt eller ett högland, syftar ordet på höglandet nära staden Megiddo, dvs "Megiddohöjden" eller "Megiddoberget".

Megiddo (stadens namn kan eventuellt betyda "truppsammandragning") var i forna dagar en stad av stor betydelse, en gammal viktig kananeisk konungastad i den sydliga änden av den stora Jisreelslätten i Palestina, i södra Galileen, ca 9 mil norr om Jerusalem och 2,5 mil in i landet från Medelhavskusten, några kilometer sydost om berget Karmel. Den låg på en plats där flera viktiga militära vägar och transportleder möttes. Via Maris, den gamla kustvägen som förband Egypten med Damaskus och Österlandet, gick rakt genom Jisreeldalen vid Megiddo.

Sedermera intogs staden av Josua (Jos 12:21) och kom att ligga inom den hebreiska stammen Isaskars område, men tilldelades Manasses stam (Jos 17:11 och 1 Krön 12:21).

Det anses att Megiddo med säkerhet är identiskt med Tell el-Mutesellim vid utkanten av Jisreelslätten, nära bäcken Kison, som kallas "Megiddos vatten". Slätten kallas även "Megiddos slätt".

Från den ruinhög, som i dag markerar platsen där den gamla staden låg, har man en imponerande utsikt över Jisreeldalen, som sträcker sig mot nordväst. Den här dalsänkan är Israels största och bördigaste dal, och ofta kallas den helt enkelt bara Ha'emek, "Dalen". Här har arkeologerna gjort intressanta fynd, som belyser dels fornkananeisk historia ända tillbaka till fjärde årtusendet f Kr, dels israelitisk historia efter erövringen. Utgrävningarna av Megiddo har bragt i dagen en kananeisk stad med gator och tempel, en egyptisk fästning och en stad från Salomos tid med hans berömda stallar.

Med tanke på områdets strategiska betydelse är det inte underligt att Megiddodalen har varit skådeplatsen för stora drabbningar sedan tidernas begynnelse. Det är faktiskt ett av den antika världens blodigaste slagfält, och det finns rentav historiker som menar att här har utkämpats fler slag än på någon annan plats i världen. Här besegrade Baruk kananeerna, här segrade Gideon över midjaniterna, här led kung Saul nederlag mot filisteerna, och här stupade konung Josia i striden mot farao Neko.

Vad säger då bibelns profetior om denna plats? Vilken roll kommer den enligt bibeln att spela i den yttersta tiden?

Uppenbarelseboken beskriver en rad dramatiska händelser som kommer att inträffa under den nuvarande civilisationens sista dagar - innan Jesus återvänder till jorden för att återupprätta Guds styre och skapa världsfred (Upp 16:13, 14, 16). Exakt vad som kommer att hända vet ingen av oss, men med utgångspunkt från bibelns profetior kan man kanske ändå skönja ett scenario i stora drag...

Kortfattat berättar profetiorna att det i den "yttersta tiden" kommer att ske en upptrappning av politiska (och därmed även militära) motsättningar som kommer att koncentreras till den del av världen som benämns Mellanöstern.

Bland de inblandade parterna ska enligt profeten Daniel finnas en mäktig union av nationer eller grupper av nationer, som ska framträda under denna civilisations sista dagar likt ett återuppståndet romarrike. Aposteln Johannes fick en uppenbarelse där han såg denna framtida, huvudsakligen europeiska, nationsunion som ett groteskt, monstruöst vilddjur, och enligt den uppenbarelsen ska troligen religiösa intressen komma att spela en avgörande roll för händelseutvecklingen, genom att en dominerande kyrkoorganisation utövar stort inflytande över den politik som förs av "Vilddjuret".

Vad som blir den utlösande faktorn för den militära urladdningen framgår emellertid inte. Det kan röra sig om många olika faktorer. Kanske rör det sig om religiösa utspel med blicken riktad mot "Den heliga staden" Jerusalem, kanske ekonomiska intressen (det nya "romarriket" ska enligt profetiorna komma att hindra länder som inte anslutit sig till unionen att idka handel), kanske rena maktintressen, kanske kamp om energiresurser, kanske diktatorers lek med elden, kanske ingripanden i en arabisk-israelisk konflikt, kanske "fredsbevarande" FN-insatser som spårar ur och leder till stormaktsingripanden, kanske asiatiska militära framstötar - kanske en kombination...

Oavsett hurdan den exakta händelseutvecklingen blir, kommer denna europeiska militärmakt och dess allierade att sätta in styrkor i delar av Mellanöstern och skaffa sig ett definitivt fotfäste där. Samtidigt kommer vad bibeln kort och gott beskriver som "kungarna från östern" att reagera på den västerländska militära närvaron i Mellanöstern.

Därmed inleds även en militär offensiv västerut - och så eskalerar den ursprungligen politiska konflikten till militär konflikt med konsekvenser för hela världen. Om stormakternas enorma krafter släpptes lösa skulle resultatet få globala konsekvenser. Enligt Jesus skulle ingen människa skulle överleva (Matt 24:22)!

Men - enligt bibeln är det i detta ögonblick Gud kommer att ingripa. Messias kommer att stiga ner från himmelen och plötsligt kommer det som de senaste 50 åren gång på gång framställts i science fiction-filmerna att vara verklighet (Sak 14:4 och Apg 1:11-12) .

De militära styrkorna kommer att stå inför vad de endast kan uppfatta som en utomjordisk angripare, en "fiende från rymden" - en gemensam fiende - som landar på Oljeberget! Och inför detta hot måste nationella intressen ge vika.

De arméer som dragits samman vid Harmageddon vänder sina vapen mot den skräckinjagande armé som tagit mark i och kring Jerusalem. Sedan avancerar man mot Jerusalem för att bekämpa angriparen från rymden - för att "strida mot Lammet" - Messias. Kristus!" (Upp 17:12-14).

Enligt den gammaltestamentlige profeten Joel kommer det avgörande slaget att utkämpas i Josafats dal - denna djupa dal eller klyfta mellan staden och Oljeberget, som i dag är bättre känd som Kidrons dal (Joel 3:6-7 och 14-19).

Hela denna våldsamma drabbning kallas i bibeln för "striden på Guds, allhärskarens, stora dag" (Upp 16:14). Och de världsmakter som är på väg att störta världen i förintelse kommer att bli fullständigt besegrade!

Men efter detta kaos och detta krig väntar goda nyheter. Messias kommer att upprätta sitt rike här på jorden - ett tusenårigt rike med fred och framgång för alla nationer och folkslag. Från krigets ödeläggelse kommer världen att ta steget in i en tid av fred, återuppbyggnad och harmoni.

Harmageddon har kommit att stå som symbol för jordens undergång. Enligt bibeln kommer Harmageddon förvisso att betyda undergång, men inte för jorden, inte för vår planet, vår värld, utan för ondskan, militarismen, diktaturerna, hatet, rasismen, fientligheten och sveket.

Harmageddon kommer att betyda slutet för dem som ställt sig på våldets, vapnens, förtryckets, utnyttjandets, hatets och egoismens sida - de som burit ansvaret för, och de som ställt upp för, de politiska och ekonomiska maktbildningar och arméer som bland annat kommer att utgöra redskap för den union av nationer (det återuppståndna Romarriket) som profeten Johannes såg.

Men det kommer att betyda början på det som kristna i alla tider har bett om i bönen "Fader vår" (Matt 6:10):

"Komme ditt rike - ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen"

Eller som texten lyder i en annan översättning:

"Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen"

Det kommer att betyda början på en tid som är fri från allt det som plågat mänskligheten i tusentals år, början på en ny värld, en värld som byggts upp på nytt under ledning av Jesus och dem som redan i dag har valt Guds väg.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är 'sigillen' eller 'inseglen' i Uppenbarelseboken?
När kommer sigillen (inseglen) som det berättas om i Johannes uppenbarelse att börja brytas?

Vilddjuret och Romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

'Apokalyps' - vad är det?
I filmer där jorden hotas av undergång använder man ofta ordet 'apokalyps'? Varifrån kommer det? Är det ett bibliskt ord och exakt vad betyder det isåfall?

Styrs EU av satan?
Är det sant att ni kristna tror att EU är ett vilddjur styrt av satan som kommer att få jorden att gå under?

Guds ord och politik
Hur kan man blanda in politik och politiska tolkningar i Guds ord, som nu när det gäller EU och EMU? Vad har andliga ting med politik och ekonomi att göra?

'Vilddjuret' eller 'Odjuret' i bibeln
Den mest fascinerande synen i den uppenbarelse aposteln Johannes fick föreställde ett märkligt djur med flera olika huvuden som steg upp ur havet.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...