Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad är "sigillen" eller "inseglen" i Uppenbarelseboken?

Fråga: När kommer sigillen (inseglen) som det berättas om i Johannes uppenbarelse att börja brytas? (F.Å.)

Svar: Faktum är att alla inseglen redan har brutits. Vad bibeln beskriver här är nämligen något som hände för snart 2 000 år sedan.

Hela Johannes upplevelse ägde rum när han omkring år 90 vistades på ön Patmos, dit han blivit landsförvisad. Under sin tid på Patmos fick han vara med om en fantastisk upplevelse. En dag hörde han ett öronbedövande ljud bakom sig och när han vände sig om såg han en man stå där omgiven av något som liknade gyllene ljusstakar. Johannes föll chockad ihop på marken, men mannen kom fram till honom, lade handen på hans axel och sa till honom att inte vara rädd. Sedan presenterade sig besökaren. Det var hans gamle vän och lärare, Jesus från Nasaret, hans kusin som han inte sett på över 60 år.

Jesus började med att diktera en rad brev till sju av de kristna församlingarna som han uppmanade Johannes att skicka iväg. Sedan förklarade han att han ville visa Johannes någonting. När den gamle aposteln tittade upp i luften såg han en öppen dörr och blev tillsagd att "komma upp". Jesus förklarade att han skulle visa honom "vad som måste ske härefter". Johannes lydde genast och kom in i något som han senare skulle beskriva som en sorts tronsal med ett golv av transparent, glasliknande material.

Där såg han hur Kristus tog en bokrulle "med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill" och började rulla upp den. Och därmed inleddes en fascinerande och skrämmande holografisk presentation av framtidens händelser. I en superrealistisk audiovisuell framställning fick han ta del av ett händelseförlopp som till stora delar låg närmare ett par tusen år fram i tiden...

Allt eftersom Kristus bröt ett nytt sigill (insegel) och fortsatte att rulla upp boken ännu ett stycke, uppenbarades för Johannes ytterligare brottstycken av den sociala och politiska utveckling som skulle äga rum på vår planet liksom det avslutande händelseförlopp som Jesus förklarade skulle leda fram till "ändens tid", dvs slutet på den här tidsåldern, Jesu återkomst till jorden och upprättandet av en världsomfattande regering - Guds rike på jorden.

Man skulle kunna jämföra brytandet av sigillen med att vända blad i en modern bok, spela upp en ny videosekvens eller knäppa fram en ny scen i ett dataspel - och visa nästa etapp i ett framtida händelseförlopp.

Den omtumlande presentationen avlutades med en bländande bild av den nya himlen, den nya jorden och det nya Jerusalem, där Gud kommer att bo tillsammans med sitt folk och där synd, död och lidande kommer att vara utplånat för evigt.

Denna presentation av vad som skulle komma att utspelas ett par tusen år längre fram ägde alltså rum omkring år 90. Dvs - inseglen bröts redan för snart 2 000 år sedan (och inga insegel kommer följaktligen att öppnas i ändens tid), men de händelser som uppenbarades när Kristus bröt sigillen (allt som Johannes fick se och höra när sigillen bröts ett efter ett och bokrullen rullades upp), de hör fortfarande till största delen framtiden till.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Uppenbarelseboken och preterismen - den tidshistoriska bibeltolkningen
Gick alla profetiorna i Uppenbarelseboken i uppfyllelse redan år 70, i samband med Jerusalems förstörelse?

Är Uppenbarelseboken verkligen bibelns sista bok?
Av Uppenbarelsebokens innehåll framgår att den författades under den tid då Johannes var landsförvisad från Efesos till ön Patmos.

Tror verkligen de kristna att EU styrs av Satan själv?
Är det sant att de kristna tror att EU är ett vilddjur styrt av satan som kommer att få jorden att gå under?

Harmageddon
Det talas ofta om Harmageddon i samband med jordens undergång, någon stor världskatastrof eller ett världskrig. Vad är Harmageddon för någonting?

'Apokalyps' - vad är det?
I filmer där jorden hotas av undergång använder man ofta ordet 'apokalyps'? Varifrån kommer det? Är det ett bibliskt ord och exakt vad betyder det isåfall?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...