Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vem tog över efter Judas?

Fråga: Om jag har fattat saken rätt så var det fortfarande tolv apostlar även efter det att Judas hade tagit livet av sig. Vem var den tolfte då? (S.E.)

Svar: Det grekiska ord som översätts "apostel" i Nya testamentet är apostolos och kan betyda "budbärare", "sändebud" eller "en som sänts ut" med ett budskap eller i ett bestämt uppdrag. (Ordet används faktiskt även om Jesus själv, i Hebr 3:1, i och med att han är Guds "sändebud" på jorden, med Faderns fullmakt att handla "i Guds namn".)

Under sin verksamhet på jorden valde Kristus personligen ut 12 män som han arbetade med, undervisade och utbildade att kunna utföra uppdraget att förkunna evangeliet, de goda nyheterna, om Guds rike till världen. Efter Judas död, sedan han förrått Jesus i Getsemane och överlämnat honom till de judiska myndigheterna, drog de övriga elva lott om vem som skulle efterträda honom.

Lotten föll på en man vid namn Mattias (Apg 1:15-26). Enligt Petrus (Apg 1:21-22) hade Mattias varit en av Jesu lärjungar under hela Jesu verksamhetstid. Han hade stått de övriga apostlarna nära och sannolikt var han en av de 70 lärjungar eller evangelister som Jesus sände ut att predika evangelium. Efter lottdragningen räknade församlingen honom som en av apostlarna (Apg 1:26) och när Lukas fortsättningsvis talar om "apostlarna" eller "de tolv" så är Mattias alltid inkluderad. Därmed omfattades även Mattias av det uppdrag som Jesus gav, liksom den lön han utlovade, till de ursprungliga apostlarna:

"Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar" (Matt 19:28)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många lärjungar hade Jesus?
Hur många lärjungar hade Jesus och vad hette de?

De tolv lärjungarna
Om Kefas/Petrus var en av de tolv, varför visade sig Kristus "för Kefas och sedan för de tolv" i 1 Kor 15:5?

De elva lärjungarna
I Joh 20:24 anses Tomas vara en av "de tolv", men Judas Iskariot var ju död, så varför står det inte "de elva"?

När dog Jesu lärjungar?
Jag skulle vilja veta när lärjungarna dog, ifall man vet det.

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vad vet vi om vad som hände efter Jesu himmelsfärd med de män som varit hans lärjungar? Finns det dokumenterat vart de tog vägen och vad de gjorde?

Var Petrus kyrkans klippgrund?
Simon hade inte svårt att förstå vad Jesus menade när han sa att 'på denna klippa ska jag bygga min församling'.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...