Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Kippan, judarnas "kalott"

Fråga: Jag skulle vilja veta motiveringen till att judarna bär "kippah" på huvudet. (A.S.)

Svar: De flesta judiska män och kvinnor täcker över huvudet när de går in i en synagoga, eftersom det är ett tecken på aktning. Alla män över 13 år förväntas bära den lilla kalottliknande huvudbonad som kallas kippa på hebreiska och yarmulke på yiddish. (Den besökare som inte har någon egen kippa får låna en att ha under gudstjänsten.)

Kippan påminner judarna om Guds närvaro. Förr i tiden bar man dem jämt, vilket var ett sätt att uttrycka att det inte var ett ögonblick då man inte befann sig i Guds närhet. Nuförtiden bär många sin kippa enbart vid gudstjänsten i synagogan eller under andra religiösa aktiviteter som exempelvis när man läser ur den heliga skriften, när man ber, vid religiösa högtider, under den välsignelse man läser för och efter en måltid, eller när man befinner sig i en helgedom. (Besökare vid Klagomuren måste ha en kippa på huvudet.)

Ortodoxa judar bär emellertid fortfarande kippan ständigt, eftersom det står i Talmud (den samling av efterbibliska judiska skrifter som tillsammans med Gamla testamentet utgör den ortodoxa judendomens rättesnöre) att ingen man ska gå fyra steg utan att ha huvudet täckt.

Varken Torah (de fem Moseböckerna, "lagen") eller Mishna (förklaringarna av lagen, den muntliga traditionen) nämner exakt vad man ska använda för att täcka hjässan. Troligen har den här lilla kalotten sitt ursprung i Mellanöstern, eftersom människorna där i alla tider har använt sig av olika sorters huvudbonader för att markera sin nationalitet eller samhällsställning. På samma sätt blev kippan en symbol för judarna (en positiv symbol till skillnad från den stjärna man ibland har tvingats bära).

En kippa kan tillverkas av vilket material som helst och ha vilka färger eller mönster som helst. Det enda viktiga är att den täcker hjässan. Förr i tiden hade judarna svarta kippor "till vardags", och vita vid speciella tillfällen, men numera kan man se kippor i alla tänkbara färger, former och mönster.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Esséerna
Genom att vända sig bort från det judiska samhället och leva i klosterliknande gemenskap försökte esséerna uppnå det avskilda och 'rena' liv som de ansåg att det sanna prästerskapet skulle leva.

Jesus - en sektledare?
De första kristna var troende judar som skilde sig från den stora massan genom att de hade blivit övertygade om att den Messias som de gamla profeterna utlovat hade kommit.

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Speciella kläder för kristna?
Vi ( jag och några vänner) forskar lite om klädsel i olika religioner. Jag söker efter typiska kristna kläder, men det är svårt att hitta. Kristendomen är ju en ganska fri religion - iallafall i Sverige.

Var Jesus jude?
Vi är några som fört en diskussion ett bra tag nu, och diskussionen handlar om Jesus och huruvida han var jude eller inte. Ena parten menar att han inte var jude eftersom judendomen är en tro och Jesus var kristen, andra parten menar att Jesus var jude.

Laestadianismen - den andliga väckelsen i 1800-talets Norrland
Laestadianismen är beteckningen på den lutherska inomkyrklig väckelserörelse som uppstod i mitten av 1800-talet i norra Sverige.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...