Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Mesopotamiens härskare

Fråga: Jag undrar vilka som hade makten i Mesopotamien? (R.)

Svar: Mesopotamien är det grekiska namnet på landet mellan floderna Eufrat och Tigris. Det är alltså ingen nation utan ett område som på hebreiska kallades Aram-Naharaim.

Begreppet Mesopotamien har använts på ganska olika sätt genom historien. Det omfattar hela området från Persiska viken i söder till de turkiska och iranska bergen i norr, och inkluderar då det forntida Babylonien i söder, men ibland har man med uttrycket "Mesopotamien" bara syftat på den nordliga delen av området, dvs norr om Babylon.

Ungefär 3000 år före Kristus började ett handlingskraftigt och uppfinningsrikt folkslag, sumererna, bygga världens första städer i den bördiga dalen mellan Eufrat och Tigris. De uppfann ett skriftsystem och tillverkade de första bronsredskapen. De var också de första som använde vagnar med hjul.

Omkring år 2300 f Kr erövrades nästan hela Mesopotamien av en härförare som hette Sargon. Han stod i spetsen för akkaderna, ett semitiskt folkslag som var sumerernas grannar i norr. Sargon skapade världens första kända imperium, men efter hans död gick ett folkslag som kallades gutéer till anfall från nordost och tog makten över området.

Efter ett sekel under guteiskt välde kom sumererna åter till makten i Mesopotamien omkring år 2100 f Kr. Nu upplevde landet en ny blomstringsperiod och under kung Ur-Nammu uppfördes exempelvis den stora zigguraten i Ur (Abrahams hemstad).

Till slut bröts sumerernas makt av en ny semitisk invasion omkring år 2000 f Kr. Elamiter och amoriter ockuperade Mesopotamien och grundade blomstrande stadsstater som kämpade om herraväldet under 200 års inbördeskrig. Den här långa perioden av ständiga stridigheter mellan Mesopotamiens stadsstater upphörde när den amoritiske kungen Hammurabi omkring år 1800 f Kr erövrade hela Mesopotamien. År 1792 f Kr gjorde han staden Babylon till huvudstad i sitt rike.

När Hammurabi dog efter 42 år vid makten började hans rike falla sönder och 600 år senare (ca 1100 f Kr) erövrades det av assyrierna, även de ett semitiskt folk som hade varit bosatta nordost om Mesopotamien, vid Tigris övre lopp. Nu grundade assyrierna ett nytt, mäktigt och rikt imperium med storartat anlagda städer. Rikets sista kung blev Assurbanipal (669-627 f Kr). Bara 14 år efter hans död föll detta väldiga assyriska imperium samman fullständigt.

År 612 f Kr föll den assyriska huvudstaden Nineve för babylonierna (Babylon hade inte omfattats av det assyriska riket), ledda av Nabopalassar. Därmed kom Mesopotamien att åter hamna under babyloniskt styre, och under hans efterträdare Nebukadnessars regering blev Babylon än en gång en stormakt, ännu mäktigare än på Hammurabis tid, tusen år tidigare.

Men mindre än ett sekel senare, år 539 f Kr, föll Babylon för perserna under ledning av kung Kyros den store (som lät de judar som varit fångar i Babylon återvända hem). Perserna bevarade Babylon som en del av sitt växande imperium, för nu var det persernas tur att bli den starkaste makten i Mesopotamien.

I början av 330-talet f Kr var det dags för perserna att lämna ifrån sig makten. Perserriket krossades av Alexander den stores arméer och så kom Mesopotamien att ingå i det grekiska riket. Tio år senare dog emellertid Alexander och hans rike delades upp mellan hans generaler.

Mesopotamien kom att tillhöra generalen Seleukos som grundade den seleukidiska dynastin. Den besegrades i sin tur på 200-talet f Kr av partherna (under Mithradates) som trots ständiga drabbningar med det framträngande romarriket behöll makten tills de störtades av en ny, inhemsk dynasti, sassaniderna, 200 år in på vår tideräkning.

År 637 kom området under arabiskt (islamskt) herravälde och Bagdad blev huvudstad. Detta konst- och lärdomscentrum, som fick stor betydelse som centrum för den islamiska kulturen, härjades av mongolerna år 1258 och 1401, och 1534 erövrades hela landet av turkarna som behöll det i 400 år.

Under första världskriget invaderade britterna Turkiets besittningar i Mellanöstern. År 1917 intog man Bagdad. Och år 1920 skapades här - i vad som en gång var Mesopotamien - kungariket Irak.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Abraham jude?
Abraham bodde ju i Ur i Mesopotamien. Var han verkligen jude?

Vad fanns det för religioner före Abrahams tid?
Vad trodde man på för gud/gudar innan Gud kallade Abraham och slöt sitt förbund med honom och hans ättlingar?

Nebukadnessar
Nebukadnessar var kung över det babyloniska riket och är mest känd för sin storslagna huvudstad Babylon och sina profetiska drömmar

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

Är Bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?

Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...