Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Bibelns författare

Fråga: Vet man vilka det var som skrev böckerna i Bibeln? (P.S.)

Svar: Aposteln Paulus skriver i Andra Timotheosbrevet 3:16 att alla böckerna i Bibeln är inspirerade av Gud. Vid olika tidpunkter inspirerade Gud sina olika mänskliga redskap att skriva ner historiska händelser, profetior och instruktioner om hur hans folk skulle leva, och han såg till att de här skrifterna bevarades genom seklerna ända till vår tid.

Vilka som skrev de äldsta böckerna är naturligtvis omöjligt att säga med absolut säkerhet. Vi har ingen annan möjlighet än att utgå från de gamla traditionernas uppgifter, liksom från de titlar de olika skrifterna bär.

De första fem böckerna, Första t o m Femte Mosebok, är baserade på både muntliga och skriftliga källor. Enligt den judiska traditionen började israeliternas ledare Mose nedtecknandet under folkets 40 år långa ökenvandring efter flykten från Egypten. Den slutliga bearbetningen och sammanställningen av texterna gjordes av judiska präster på 500-talet f Kr.

Josua, Moses efterträdare som ledare för Israels barn, har av tradition ansetts vara en av upphovsmännen till den bok som bär hans namn. Dessa äldsta skriftliga källor har sedan kompletterats med lokala traditioner från den tid som boken behandlar för att slutligen någon gång mellan 1000- och 500-talet f Kr bearbetas och sammanställas till en helhet av okända författare.

Domarboken skrevs enligt traditionen omkring år 1050 av profeten Samuel som sammanställde en rad fristående berättelser från perioden 1400-1050 f Kr. Sin slutgiltiga utformning fick boken ca 580-540 f Kr under judarnas fångenskap i Babylonien. Samuel ska även ha skrivit Första Samuelsboken 1-24. Resten av Första och hela Andra Samuelsboken författades att döma av 1 Krön 29:29 av profeterna Natan och Gad.

Första och Andra Kungaboken sammanställdes av profeten Jeremia med utgångspunkt från hovdokument som var samtida med de skildrade händelserna. Han antas ha gjort det slutliga urvalet omkring år 600 f Kr. Den slutgiltiga redigeringen utfördes sedan under den babyloniska fångenskapen, mellan år 580 och 540 f Kr.

Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja och Malaki var allesammans Guds profeter, och de böcker som bär deras namn har antingen författats av dem själva eller sammanställts av deras efterföljare som förvaltade traditionen om deras ord.

Psaltaren har flera författare. Israels kung David skrev ungefär hälften av psalmerna, och bland de övriga författarna finns leviten Asaf, de levitiska sångarna Koras söner samt Mose. Ordspråksboken 1-24 skrevs av kung Salomo, medan kapitlen 25-29 består av ordspråk av Salomo som samlats av judakungen Hiskias män, och kapitlen 30 och 31 tillskrivs Agur respektive konung Lemuel.

Enligt judisk tradition var det Samuel som skrev Ruts bok. Klagovisorna författades av profeten Jeremia, Predikaren skrevs av Salomo, och Esters bok skrevs antagligen av Mordokai.

Profeten Daniel, prästen Esra och munskänken Nehemia författade de böcker som bär deras namn. Esra skrev dessutom Första och Andra Krönikeboken.

Tulltjänstemannen Matteus, Paulus medarbetare Markus, läkaren Lukas, fiskaren Johannes, Jesu bröder Jakob och Judas samt fiskaren Petrus har av de församlingar som bevarade dessa skrifter alltid ansetts vara upphovsmän till de evangelier och brev som bär deras namn. Däremot är det inte alls säkert att de själva höll i pennan.

Lukas skrev även Apostlagärningarna, medan Paulus står som författare till Romarbrevet, Första och Andra Korintierbrevet, Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, Första och Andra Tessalonikerbrevet, Första och Andra Timotheosbrevet, Titusbrevet och Filemonbrevet. Paulus anses även av tradition ha skrivit Hebreerbrevet. Uppenbarelseboken, slutligen, skrevs av aposteln Johannes.

Det ska dock påpekas att brevens upphovsmän ofta använde sig av sekreterare som skrev ner breven. Petrus lät exempelvis sin medarbetare Silas författa sina brev, sannolikt därför att hans egen grekiska var bristfällig. Samme Silas tjänstgjorde också som sekreterare åt Paulus, som på grund av dålig syn inte kunde skriva sina brev själv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibeln, en evighetsbok
Varför har Bibeln lyckats överleva som litterär text i 2000 år? Hur kan den fortfarande engagera människor?

När skrevs Bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Vad betyder ordet 'bibeln'?
Ordet kommer ursprungligen från det grekiska biblos som betyder 'papyrusbast', dvs det material man skrev på.

Gamla testamentet och Torah
Judarna delar in sina heliga skrifter i tre avdelningar: Lagen, Profeterna och Skrifterna.

De kristna och judarnas bibel?
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Vad togs bort ur Bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" Bibeln. Vad tog man bort och varför?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...