Följ Bibelfrågan på Facebook

Asatro och kristendom

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jag är säker på att inte någon 'asatroende' på fullaste allvar tror att Tor verkligen dundrar omkring och skapar åska.

Fråga: Varför inte tro på asagudar i stället för kristendom? (T.E.)

Om jag hade levt här i Norden för tusen år sedan, så hade jag förmodligen trott på asagudarna. I dag, på 2000-talet, kan jag omöjligen tro på att Tor, Oden, Frej, grisen Särimner och resten av gänget verkligen existerar, dvs finns på riktigt.

Och jag är säker på att inte någon av de "asatroende" heller innerst inne tror det, dvs på fullaste allvar tror att Tor verkligen dundrar omkring och skapar åska, att Asgård verkligen finns och att Oden verkligen samlar stupade hjältar i Valhall.

Däremot är jag, i likhet med många forskare och vetenskapsmän, astronomer, fysiker, kemister och biologer som är avsevärt intelligentare och mer bildade än jag, helt övertygad om att någon icke-materiell skapande faktor måste ha spelat en avgörande roll vid universums och sedermera livets tillkomst (slumpen duger inte som förklaring). Och med tanke på den avancerade skapelse som denna "X-faktor" har åstadkommit kan jag inte tänka mig annat än att "X" är en personlig intelligens - som vi kallar Gud.

Eftersom bibeln utger sig för att vara denna Guds "instruktionsbok" till sin skapelse - och bibeln förutom alltigenom övertygande "bevismaterial" i form av uppfyllda profetior innehåller en fullt logisk redogörelse för syftet med människans tillkomst och tillvaro på den här planeten (ett syfte där den person som har gett namn åt kristendomen, Kristus eller Messias, spelar en avgörande roll) - kan jag inte annat än ta bibeln och dess budskap på allvar och acceptera att den "väg" som presenteras där faktiskt är den enda vägen till evigt liv - någonting som jag finner synnerligen intressant och som inga asagudar kan erbjuda.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vite Krist
Motsättningarna mellan asatron och kristendomen kristalliserade sig kring "klyftan" mellan Vite Krist och Röde Tor.

Hur kan bibeln vara Guds ord
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i bibeln?

Gud, livet och slumpen
Hur stor är sannolikheten att livet, så som vi känner det, har uppstått av en slump?

Varför ett evigt helvete?
Tanken på att onda människor skulle få sitt straff efter döden tilltalade många som sett hur de mest ondskefulla ostraffat kunnat begå sina brott och leva ett liv i bekvämlighet och lyx.

Negativa bevis för Guds existens
Eftersom sannolikheten för att universum och livet ska ha uppkommit genom slump är oerhört liten, så måste sannolikheten för motsatsen vara oerhört stor.

Fornnordiska julseder i dag?
I vilken utsträckning lever den fornnordiska religionen kvar i våra julseder som vi har idag?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.