Följ Bibelfrågan på Facebook

Är det synd att äta blod?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns inte mycket som tyder på att förbudet mot att äta blod skulle ha haft någon hygienisk bakgrund.

Fråga: I Apg 15:20 står det: "De måste avhålla sig från köttet av kvävda djur och blod." Är det synd att äta mat med blod i eller köttet av kvävda djur? (J.P.)

Gud säger på flera ställen i bibeln att blodet är bärare av själen (dvs livet). "Allt kötts själ är i blodet", står det i 3 Mos 17:11 och 14. Blodet står som en symbol för livet - livssubstansen hos både människor och djur - vilket är naturligt eftersom blodet inte bara förser kroppen med syre, utan även spelar en avgörande roll i försvaret mot infektioner etc. När blodomloppet upphör, så upphör också livet.

Eftersom blodet är bärare av livet, och allt liv kommer av Gud (Ps 104:30), befallde Gud redan i begynnelsen människan att vörda det, ha respekt, aktning, för det. Efter syndafloden tillät Gud Noa och hans söner att foga kött av djur till sin dessförinnan helt vegetariska diet, men han förbjöd dem att äta blod eller kött där blodet fanns kvar (1 Mos 9:4). När Gud längre fram gav människorna sin lag genom Moses upprepade och betonade han detta förbud (3 Mos 3:17, 7:26, 17:10 och 19:26).

Det finns inte mycket som tyder på att förbudet mot att äta blod skulle ha haft någon hygienisk bakgrund, och följaktligen måste Guds skäl att förbjuda detta ha varit att han ville pröva människornas trohet, deras vilja att hålla fast vid hans ord även om det inte i deras ögon fanns någon logisk förklaring till budet.

De första kristna var ju judar, så för dem var det en självklarhet att hålla fast vid Guds befallning att inte äta blod. De ickejudar som så småningom kom att omfatta tron på att Jesus var Messias hade däremot inte någon kännedom om de bestämmelser som judarna höll fast vid. Vid församlingsmötet i Jerusalem beslutades det emellertid att även dessa ickejudiska Messiastroende (dvs kristna) skulle avhålla sig från all föda som innehöll blod.

"Den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt" (Apg 15:28-29)

Något ytterligare säger inte Nya testamentet om blodmat.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judar, muslimer, kristna och griskött
Varför äter inte judar och muslimer griskött?

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Judar, kristna och koshermat
Varför äter kristna griskött när inte judarna gör det? Varför äter inte kristna koshermat?

Rena och orena djur
Upphävde inte Jesus eller Gud lagen om rena och orena djur när nån av apostlarna i en dröm såg alla djur sänkas ner från himlen i en duk och han sa: "Ta och ät"? Men varför gav då Gud en gång reglerna att folk bara skulle äta vissa djur, bara för att sedan upphäva buden igen?

Var Jesus vegetarian?
Jag läste på ett ställe på nätet att Jesus var vegetarian därför att han aldrig skulle ha kunnat tänka sig att döda nåt djur. Står det nåt om det i Bibeln?

Jehovas vittnen och blodet
Jag undrar varför Jehovas vittnen är emot blodtransfusioner?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.