Följ Bibelfrågan på Facebook

Brons eller koppar i bibeln?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det hebreiska ordet kan översättas med 'koppar', 'brons' eller 'mässing'.

Fråga: Jag läser just Exodus/2:a Moseboken och har upptäckt att hantverkarna/konstnärerna i mina engelska biblar använder brons till tabernaklets föremål och altare mm men att man i de svenska översättningarna använder koppar. Hur kommer detta sig? Brons är inte koppar, eller? (R.S.)

Jo, brons består till 90 procent av koppar.

Det hebreiska ord som används är "nekoshet" vilket står för koppar som legerats med något tiotal procent annan metall för att göra kopparen hårdare och starkare. Ordet kan följaktligen översättas kort och gott med "koppar" eller med "brons" (koppar + lite tenn) eller mässing (koppar + lite zink). Den "nekoshet" som omnämns i 2 Mosebok bestod troligen av koppar och lite tenn, dvs vad vi kallar "brons", en legering som var känd i Egypten åtminstone 1 600 f Kr.

Engelska biblar översätter ordet lite olika, men i de flesta använder man ordet "bronze", dvs brons. (I gamla King James skrev man "brass", dvs mässing.) I de svenska översättningarna har man valt att skriva koppar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tempelpelarna Jakin och Boas
Jag skulle vilja ha upplysningar om pelarna Jakin och Boas. Enligt uppgift stod de vid ingången till Salomos tempel. Höjd, längd och omkrets om det finns svar på detta. Liksom typ av pelare. Hur de var utsmyckade, vad namnen betyder, skilde sig åt i utformning, material, kort sagt allt som finns att veta eller hänvisning till var svaren finns att hämta.

Hur planerades Salomos tempel?
När det gällde tillverkningen av tabernaklet gavs Mose detaljerade anvisningar av Gud. Men hur förhöll det sig med Salomos tempelbygge? Fick han också utförliga anvisningar om hur det skulle byggas? Kunde han bestämma själv i någon mån? Hittade han själv på, att det skulle finnas t.ex. en kvinnornas förgård?

Tempel och synagoga
Vad är skillnaden mellan tempel och synagoga?

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret.

Vattnet i 'kopparhavet'?
Hur mycket vatten rymde Salomos 'hav' egentligen? GT ger olika uppgifter. Enligt Kungaboken rymde det 2000 bat och enligt Krönikeboken 3000 bat.

Den sjuarmade ljusstaken från Jerusalems tempel
Vad hände med den stora ljusstaken som fanns i israeliternas första tempel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.