Följ Bibelfrågan på Facebook

Onda andar och demoner

Bibelfrågan: Frågor och svar

Eftersom det är uteslutet att Gud skulle ha skapat ursprungligt onda varelser, har man ansett att de onda andarna är sådana som varit skapade som änglar.

Fråga: Vad är det för skillnad mellan onda andar och demoner. På flera ställen i bibeln talas det om båda delarna i samma mening, så någon skillnad måste det ju vara, eller hur? (T.J.)

Bibeln talar om både goda och onda andevarelser. De goda andarna kallas på Gamla testamentets hebreiska för malak och på Nya testamentets grekiska för angelos. På svenska säger vi "änglar".

De onda andarna kallas på hebreiska för sair eller sed och på grekiska för daimonion, dvs "demoner" på svenska.

Bibeln ger inte någon detaljerad beskrivning av dessa onda andars ursprung, men eftersom det är uteslutet att Gud skulle ha skapat ursprungligt onda varelser, har man ansett att de onda andarna är sådana som varit skapade som änglar men sedan genom sitt eget beslut gjort uppror mot Gud.

Att bibeln på vissa ställen nämner både onda andar och demoner i samma mening betyder inte att det skulle röra sig om två olika sorters väsen, utan det beror på att man hos en del folk säger samma sak två gånger med olika ordalydelser för att på så sätt betona eller förstärka någonting. Man ser det på otaliga ställen i bibeln, exempelvis i psalmerna och Ordspråksboken, och även Jesus använder den uttrycksformen (precis som våra politiker i dag).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
'Anden i glaset'
Är det synd för en kristen att ta kontakt med dödas andar genom "anden i glaset"?

Är satan mäktigare än Gud?
Djävulen framställts ofta som om han vore jämbördig med, eller till och med starkare än, Gud.

Anlitar Gud onda andar?
Skickar Gud demoner på folk, eller hur ska man tolka det som står i Bibeln om kung Salomo att han drabbades av en ond ande från Gud?

Vem är Belsebub?
Är Belsebub ärkeängeln Satans förfader eller vem är Belsebub?

Var finns satan?
Är djävulen en sorts halvmänniska med horn, bockfötter, svans och eldgaffel som bor i ett brinnande underjordiskt helvete och ägnar sina dagar åt att plåga fördömda syndare?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.