Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är en 'efod'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den praktfulla efod som Gideon låtit göra i ett alltigenom gott syfte kom i stället att bli till en del av folkets avgudadyrkan.

Fråga: I Domarboken berättas det att Gideon lät samla in guld för att kunna tillverka en 'efod'. Men vad är en efod för någonting? En avgud av något slag? (P.H.)

En "efod" är faktiskt ett klädesplagg som användes av prästerna i det gamla Israel - en kort rock som täckte bröstet och ryggen. Den bestod av ett bröst- och ett ryggstycke, som hölls samman upptill av två axelstycken ("hängslen") och nedtill med ett skärp.

Bibeln berättar att de 85 präster som dödades i Nob (1 Sam 22:18) var klädda i linne-efoder. Samuel bar en linne-efod när han var ung och tjänstgjorde i Herrens hus (1 Sam 2:18), och det gjorde även David när han dansade inför Herren under det att arken högtidligen fördes upp till Jerusalem (2 Sam 6:14).

Men när bibeln talar om "efoder" handlar det oftast om det plagg som översteprästen bar som en del av sin ämbetsdräkt. Därför blev också uttrycket "att bära efod" synonymt med "att vara överstepräst".

Den här översteprästerliga efoden var av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn, i konstvävnad. På vardera axelstycket fanns en onyxsten med namnen på sex av Israels söner (dvs sammanlagt 12 stycken) (2 Mos 28:4 ff). Efoden förvarades av allt att döma i helgedomen (1 Sam 21:9).

Det var en sådan efod Gideon lät tillverka av de guldringar som israeliterna hade tagit som krigsbyte. Han tog med den till sin stad, Ofra, som en påminnelse om segern över midjaniterna (Dom 8:27) och som en hyllning till Gud. Så länge Gideon levde användes den också i tillbedjan av Israels gud, men efter hans bortgång skulle detta praktfulla översteprästerliga ämbetsplagg komma att användas till helt andra ändamål...

"När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal Berit till gud åt sig. Israels barn tänkte inte på Herren sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring. Inte heller visade de Jerubbaals, Gideons, hus [dvs hans ättlingar] någon kärlek för allt gott som han hade gjort mot Israel (Dom 8:33-35)

Den praktfulla efod som Gideon låtit göra i ett alltigenom gott syfte - att användas av folkets överstepräster vid tillbedjan av Israels gud - kom i stället att bli till en del av folkets avgudadyrkan. Därmed förvandlades Gideons hyllning till Gud till något som drog skam och vanära över hans ättlingar [Gideons hus].

"Hela Israel höll sig trolöst till [efoden], och den blev en snara [en olycka] för Gideon och hans hus" (Dom 8:27)

Det finns emellertid inget som tyder på att Gideon själv skulle ha börjat tillbe avgudar (vilket ju för övrigt skulle ha varit aningen märkligt med tanke på den tro på Gud som han tidigare visat prov på).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Urim och Tummim
I Gamla testamentet nämns någonting som kallas Urim och Tummim och som tydligen användes när man drog lott eller något i den stilen. Vad var det för något?

Vem satte ihop bibeln?
Enligt en solid judisk tradition var det den skriftlärde Esra som slutligen samlade och ordnade det Gamla testamentets böcker på 400-talet f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.

Begick översteprästen ett brott då han rev sönder sina kläder?
I 3 Mos 21:10 förbjuder bibeln överstepräster att riva sina kläder. Likväl rev översteprästen sina kläder under Jesus rättegång (Matt 26:65). Fick översteprästen sparken efter rättegången? Eller var han inte så noggrann med vilka lagar Gud hade gett Israel?

Jude och kristen
Det faktum att farisén Paulus accepterade att Jesus var den väntade Messias gjorde honom inte till mindre jude.

Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.