Följ Bibelfrågan på Facebook

Finns helvetet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När man översätter hebreiska ord med svenska ord som betyder något annat för oss än vad de hebreiska orden betydde för Jesus och allaa andra judar, så får vi naturligtvis en felaktig uppfattning om vad Jesus egentligen säger.

Fråga: Jag har hört att det inte står någonstans i Bibeln att helvetet finns eller att det beskrivs som ett brinnande Gehenna (vilket lär ha varit en soptipp utanför denna stad där sopor bränns och då en liknelse). (D.N.)

Finns helvetet? Svaret blir både ja och nej.

Problemet är nämligen att vi med ordet helvete menar en sorts brinnande, svavelosande värld med djävlar där människans själ plågas i all evighet. Men något sådant "helvete" fanns inte i judarnas (eller Jesu) föreställningsvärld, utan denna underjordiska värld är ett långt senare - medeltida - påhitt.

Vad bibeln talar om - och som tyvärr båda ibland översätts med ordet "helvete" - är de båda hebreiska orden hebreiska sheol och gehenna.

Ordet sheol (i NT används den grekiska översättningen hades) står för "den första döden" och den plats i jorden - graven - där vi alla hamnar efter det här fysiska livet och som det finns en uppståndelse från.

Ordet gehenna (som ursprungligen var namnet på en sophög i Hinnoms dal utanför Jerusalem där man brände avfall) står för "den andra döden" och den plats - eldsjön - där de som vägrar följa Gud hamnar efter den stora domen efter tusenårsriket och som det inte finns någon uppståndelse från.

Båda dessa ord översätts alltså med "dödsrike" eller "helvete" - ett gammalt svenskt ord, som har sitt ursprung i namnet på den fornnordiska dödsgudinnan Hel och sedan har färgats av olika föreställningar om en brinnande underjordisk värld - som båda ger en föreställning om ett "rike" eller en "värld" där döda lever (!) - något som inte har någon motsvarighet vare sig i ordet sheol" eller gehenna.

När man översätter orden sheol och gehenna med ett ord som betyder något annat för oss än vad de hebreiska orden betydde för Jesus och alla andra judar, så får vi naturligtvis en felaktig uppfattning om vad Jesus egentligen säger.

Så för att sammanfatta: Sheol, dvs den plats i jorden (graven) där vi alla hamnar efter "den första döden", finns i dag. "Gehenna", dvs eldsjön och "den andra döden", finns inte i dag utan kommer att brinna efter uppståndelsen till dom 1000 år efter Jesu återkomst.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är det för mening med ett evigt helvete?
Jag undrar lite om vad bibeln säger om helvetet? Är helvetet en plats där människor som dömts av Gud ska få lida och pinas i all evighet eller är helvetet en förintande eld där dom slutar att existera? Men varför skulle Gud vilja att människor ska få lida i evighet? Vad skulle det vara för mening med det?

Gehenna
Jag undrar vad gehenna är för nåt?

Förgör djävulen själen i helvetet?
Vem är det Jesus syftar på när han säger att vi ska "frukta honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet". Satan eller Gud?

Vad är dödsriket?
I vår trosbekännelse säger vi "... Nederstigen till dödsriket...". Är dödsriket samma sak som helvetet? I den engelska och litauiska översättningen säger man "helvetet" istället. Om det är så, varför skulle då Jesus komma till helvetet (även om det bara är temporärt)?

Dödsriket och himmelriket
Det hebreiska folket var unikt bland folken i främre Asien i så måtto att dess heliga skrifter inte talade om någon 'värld' där man levde vidare efter döden.

Kan själen dö?
Kan själen dö? I Matt 10:28 säger ju Jesus till sina lärjungar att de inte ska vara rädda "för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet"?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.