Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför olika raser?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De flesta antropologer anser att det är fel att tala om olika raser inom arten Homo sapiens, dvs människan.

Fråga: Varför har Gud skapat olika människoraser? (I.G.)

Det har han - egentligen - inte gjort.

En ras är en undergrupp inom en art som har genetiska, utseendemässiga eller fysiologiska, särdrag som innebär att den skiljer sig klart från andra undergrupper inom arten.

Men den moderna genetiska forskningen har visat att de traditionella sju människoraserna som man tidigare har talat om (kaukasoider, negrider, mongolider, sydasiatiska ursprungsfolk, indianer, oceanier och australider) i själva verket skiljer sig ytterst lite genetiskt från varandra. Den genetiska variationen finns till över 85 % inom och inte mellan raserna. Genetiskt sett kan det alltså var mycket större skillnad mellan två skandinaver än mellan en skandinav och en asiat.

Därför anser de flesta antropologer att det är fel att tala om olika raser inom arten Homo sapiens, dvs människan. Det finns helt enkelt inga.

Däremot kan man i beskrivande syfte dela in människosläktet i så kallade "geografiska raser", och numera brukar man då bara räkna med tre stycken: den europeiska, den afrikanska och den asiatiska".

Det är också viktigt att betona att det inte finns någon som helst vetenskaplig grund för uppfattningen att det skulle finnas något samband mellan dessa "raser" och skillnader i mentala egenskaper som intelligens, personlighet, beteende. Även i de avseendena är variationerna långt större inom "raserna" än mellan dem.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Är alla raser släkt?
Eftersom Eva är mor till hela mänskligheten måste väl det innebära att alla raser på jorden är släkt på nåt sätt långt tillbaka?

Ser Gud ut som en människa?
Det står att Gud hade skapat oss människor i sin egen avbild. Betyder det att Gud ser ut som en människa?

Orättvist på domedagen
Är inte Gud orättvis? Alla som lever och levat nu sedan Jesu tid, de har ju inte fått samma chans egentligen som de människor som kommer att leva under tusenårsriket! För med den perfekta regering som blir då, och i den perfekta världen som skall vara då, har ju de människorna mycket större chans att bli kristna, eller hur?

Rena och orena djur
Upphävde inte Jesus eller Gud lagen om rena och orena djur när nån av apostlarna i en dröm såg alla djur sänkas ner från himlen i en duk och han sa: "Ta och ät"?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.