Följ Bibelfrågan på Facebook

Förlåten i Jerusalems tempel

Fråga: Förlåten i templet rämnade i Jesu dödsstund. Vad hände sedan? Lät översteprästerna eller andra laga förlåten igen, templet och offerkulten fortsatte ju fram till år 70 då templet förstördes? (P.P.)

Svar: Förhänget (förlåten) framför det allra heligaste var 18 meter högt, 9 meter brett och "en handflata tjockt". Det var alltså ett väldigt kraftigt och tungt tyg, så när det skulle rengöras krävdes det 300 präster som hjälptes åt att sänka ner det i en bassäng och tvätta det. Förhänget byttes ut varje år och det berättas att 82 unga kvinnor vävde två draperier om året.

Enligt Josefus och andra samtida var förresten förhänget i själva verket dubbelt, dvs det bestod av två parallella draperier en knapp halvmeter från varandra. Det yttre hade en öppning till vänster och det inre till höger. När översteprästen en gång om året skulle gå in i det allra heligaste gick han in bakom det yttre draperiet till vänster och gick sedan till höger genom den gång som bildades mellan draperierna. På så sätt kunde ingen utanför kika in i det allra heligaste när översteprästen gick in. (Hur man gick tillväga när förhänget skulle tas ner för att tvättas eller bytas ut finns inga uppgifter om.)

När det så gäller vad man gjorde med den rämnade förlåten, så finns det inga bevarade skrifter som säger något om det. Men man kan nog anta att den byttes ut omgående.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?

Jerusalem kontra Galileen
Hur kommer det sig att man genom Kristendomens historia lagt en sån vikt på Jerusalem men inte på Galileen där Jesus hade sin centrala verksamhet?

Tempel och synagoga
Vad är skillnaden mellan tempel och synagoga?

När brast förlåten i templet?
Dog Jesus innan (Matt 27:50-51 och Mark 15:37-38) eller efter (Luk 23:45-46) det att förlåten i templet brast?

Israeliternas slaktoffer
Varför var människan tvungen att offra så många oskyldiga djur till Gud hela tiden? Jag tycker att det är väldigt elakt mot djuren.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.