Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är 'det som ni hört'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: 1 Joh. 2:24 står det: 'I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder, så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern.' Vad syftar orden 'det som I haven hört från begynnelsen' på? (J.K.)

Det syftar helt enkelt på det evangelium som de troende har hört "från början", dvs den förkunnelse (från apostlarna) som en gång övertygade dem om att Jesus var messias och Guds son. När Johannes skriver det här har det kommit in diverse villfarelser i församlingen, bl a åsikter om att Jesus inte var Guds son utan en helt vanlig människa som Gud tillfälligt uppenbarade sig genom. Därför uppmanar Johannes de troende att inte låta sig förledas av dessa åsikter utan hålla fast vid det evangelium de hört "från begynnelsen".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
New age, bibeln och kristen tro
Vad är innebörden i den barmhärtighet som nämns i Judas 1:23: "Mot de andra mån I också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att I avskyn till och med deras livklädnad, den av köttet befläckade."

Evangelieförfattarna och Paulus
Nämner evangelisterna Paulus eller finns det något som tyder på att de känner till hans skrifter och eventuellt har inspirerats av dem?

Kristna sekter
De senaste åren har det varit mycket prat om kristna sekter av olika slag. Varför har det plötsligt blivit så många sekter?

Kyrklig censur och åsiktsförtryck
Vid det kyrkomöte i Nicaea som sammankallades år 325 antogs den nicenska trosbekännelsen. Därefter måste alla kristna bekänna sig till dess principer. Alla andra åsikter förklarades kätterska och förbjöds. Detsamma gällde alla skrifter som plockades bort när man sammanställde Nya testamentets kanon. Var inte allt detta censur och åsiktsförtryck?

Påvens roll genom tiderna
Jag jobbar litet med den katolska kyrkan och har därmed en fråga: Vad gör påven och vilken roll har påven haft genom tiderna?

Är Jehovasn vittnen falska profeter?
Kan Jehovas vittnen verkligen kallas frälsta, omvända kristna?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.