Följ Bibelfrågan på Facebook

Tror muslimerna på Kristus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Tro på 'Messias' innebär inte nödvändigtvis tro på att denne 'Messias' är Guds son.

Fråga: I ett svar står det att muslimerna tror på Jesus som Messias. Är det verkligen sant? Tror de att Jesus är Guds Son och vår Frälsare? Det har jag aldrig hört förut, utan tvärtom faktiskt. I så fall kan ju de ockå kallas kristna, och det är ofattbart för mig. (A.)

Koranen använder faktiskt på flera ställen ordet "Messias" om Jesus. I 4:171 står det till exempel: "Messias, Jesus, Marias son, var en Guds budbärare, Guds ord som Han hade sänt till Maria, och en uppenbarelse från Honom."

Däremot tror inte muslimerna att Jesus är Guds son och vår Frälsare. I Koranen står det att "Messias, Marias son, är inte mer än ett sändebud lik sändebuden före honom, och hans mor var ett helgon".

Tron på "Messias" innebär alltså inte nödvändigtvis att denne "Messias" är Guds son. Judarna tror också på Messias, men anser inte att Messias är Guds son, utan bara en framtida stor Konung som Gud själv har utsett (och de tror inte att Jesus var Messias). När Jesus apostlar, liksom hans övriga samtida, använde ordet "Messias" lade de helt naturligt den traditionella judiska innebörden i ordet: Guds utvalde konung som när tiden var inne skulle upprätta Guds rike på jorden.

Att Messias dessutom skulle vara Guds son och en "andlig Frälsare" var en tanke som över huvud taget aldrig existerat vare sig hos judar eller muslimer - och som inte heller fanns hos Jesu judiska lärjungar. Det är en insikt som hade sitt ursprung i Jesu undervisning och hans vittnesbörd om sig själv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hade Jesus förståelse för andra religioner?
Jesus begärde inte att någon skulle byta religion och ansluta sig till den judiska, som han själv tillhörde.

Förbannar muslimerna Jesus?
Läste någonstans att när en Muslim kommer in i en moske och lägger sig ner och ber så är det första han gör i bönen att förbanna vår mästare Jesus. Är detta sant?

Är Allah Gud?
Lyssnar Gud när en arab ber till Allah? Är Allah samma Gud som den vi ber till?

Finns Muhammeds namn i bibeln?
Jag har hört sägas att Muhammeds namn ska finnas omnämnt i bibeln. Stämmer det?

Är muslimernas Allah vår Gud?
Vissa påstår att muslimernas gud Allah är samma gud som 'våran' Gud. Men jag har hört att när man läser Koranen kan man se att Allah inte är samma gud som Gud. Kan du ge mig några tecken på att det är skillnad på Gud och Allah.

Kom ängeln Gabriel verkligen till Muhammed?
När det gäller ängeln Gabriel så menade Muhammed att det var han som gav honom Koranen. Men skulle Guds budbärare verkligen komma med ett nytt budskap eller var det månne den som förskapar sig till en ljusets ängel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.