Följ Bibelfrågan på Facebook

Kungarna i Israel och Juda

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla kungarna i Juda rike var av Davids ätt. Kungarna i Israel var däremot från olika familjer, och ingen av dem var av Davids ätt.

Fråga: Var alla 20 kungarna i sydriket Juda av Davids ätt? Var alla 19 kungarna i nordriket Israel från alla möjliga håll, eller var någon där också från Davids ätt? (E.C.)

Det var omkring år 1025 f Kr som de hebreiska stammar som erövrat och levde i landet Kanaan enades till ett folk. Dessa stammar, som var 12 till antalet, bestod av ättlingarna till den hebreiske herden Israels 12 söner och gick följaktligen under benämningen "Israels barn" eller "israeliter". När de så gick samman under kung Saul (följd av kungarna David och Salomo) fick det område som de besatt namnet Israel.

Landet Israel skulle komma att bestå under nästan 300 år (tills landet år 722 f Kr intogs av assyrierna och dess invånare fördes bort i fångenskap och försvann ur historien), men redan efter cirka 100 år uppstod splittring. De två stammar som hade sina områden i den södra delen av landet - judarna och benjaminiterna - bröt sig loss från Israel och under en ättling till kung David bildade man ett eget sydligt rike som man kallade Juda. Alla kungarna i Juda rike var av Davids ätt. Kungarna i Israel var däremot från olika familjer, och ingen av dem var av Davids ätt.

Här är regentlängderna för de båda rikena:

KUNGAR I ISRAEL

Saul = Israels förste kung, ca 1025-1005 f Kr.
David = Ca 1005-965 f Kr.
Salomo = Son till David. Ca 965-926 f Kr.
Jerovam / Jerobeam = Den förste kungen i Israel efter brytningen med judarna, ca 926-907 f Kr.
Nadab / Nadav = Son till Jerobeam. Ca 907-906 f Kr.
Baesa / Basha = Ca 906-883 f Kr.
Ela = Son till kung Baesa. Ca 883-882 f Kr.
Simri = Regerade åtta dagar ca 882 f Kr.
Tivni = Ca 882-878 f Kr.
Omri = Ca 878-871 f Kr.
Ahab / Ahav = Ca 871-852 f Kr.
Ahasja = Son till Ahab. Ca 852-851 f Kr.
Joram = Son till kung Ahab. Ca 851-845 f Kr.
Jehu = Ca 845-818 f Kr.
Joahas = Son till kung Jehu. Ca 818-802 f Kr.
Joas / Joash = Son till kung Joahas. Ca 802-787 f Kr.
Jerobeam II / Jerovam II = Son till Joas. Ca 787-747 f Kr.
Sakarja = Regerade sex månader ca 747.
Sallum / Shallum = Regerade en månad ca 747 f Kr.
Menahem = Ca 747-738 f Kr.
Pekahja / Pekaja = Son till Menahem. Ca 737-736 f Kr.
Peka / Pekah = Ca 735-732 f Kr.
Hosea / Hoshea = Israels tjugotredje och siste kung, ca 731-722 f Kr, då huvudstaden Samaria intogs av den assyriske härskaren Sargon II och landets befolkning deporterades till Assyrien. De återvände aldrig till Palestina utan spreds och assimilerades av andra folk.

KUNGAR I JUDA

Rehabeam / Rehavam = Son till Salomo. Juda rikes förste kung, ca 926-910 f Kr.
Abia / Abiam / Avia = Son till kung Rehabeam. Ca 910-908 f Kr.
Asa = Son till kung Abias. Ca 908-868 f Kr.
Josafat / Joshafat = Son till kung Asa. Ca 868-847 f Kr.
Joram = Son till kung Josafat. Ca 847-845 f Kr.
Ahasja = Son till kung Joram. Ca 845 f Kr.
Atalja = Drottning. Dotter till kung Ahav av Israel. Ca 845-840 f Kr.
Joas / Joash = Son till Ahasja. Ca 840-801 f Kr.
Amasja = Son till kung Joas. Ca 801-787 f Kr.
Ussia / Asarja = Ca 787-744 f Kr.
Jotam = Son till kung Ussia. Ca 744-736 f Kr.
Ahas = Ca 736-715 f Kr.
Hiskia = Son till kung Ahas. Ca 715-696 f Kr.
Manasse = Son till kung Hiskia. Ca 695-642 f Kr.
Amon = Son till Manasse. Ca 641-640 f Kr.
Joshia / Josia = Son till kung Amon. Ca 639-609 f Kr.
Joahas = Son till kung Josia. Regerade endast tre månader ca 608 f Kr.
Jojakim = Son till kung Josia. Ca 608-598 f Kr. Egyptisk lydkonung i Jerusalem.
Jojakin / Jekonias = Son till kung Jojakim. Ca 598-597 f Kr. Tillfångatogs av Nebukadnessar och fördes till Babylon.
Sidkia / Mattanja = Farbror till kung Jojakin. Bror till kung Jojakim. Juda rikes tjugonde och siste kung, ca 597-587 f Kr, då landet intogs av babyloniska styrkor och judarna fördes bort i fångenskap till Babylon, varifrån deras ättlingar återvände 50 år senare.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur gammalt är Israel?
Israel och hans 12 söner kom att ge upphov till 12 stammar som gemensamt kom att kallas för 'Israels barn' eller 'israeliter' efter sin store stamfader.

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?

När uppkom namnet Palestina?
Både Juda och Israel låg i Palestina, men inget av rikena omfattade hela Palestina.

Varför talar bibeln om Juda OCH Israel?
Det som bibeln kallar Israels folk (eller 'Israels barn') är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel, som från början hette Jakob.

Bodde judarna i Israel?
Var i bibeln står det att judarna bodde i ett land som heter Israel?

Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Hur stort var landet som Gud lovade bort till Abrahams efterkommande i Moseboken?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.