Följ Bibelfrågan på Facebook

Dokumentation om Jesu under

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar om det står någon annanstans än i bibeln om Jesu under? Finns det andra dokument som kan styrka hans underverk? (E.T.)

Det mesta av Jesu verksamhet ägde rum i ett landskap som hette Galileen, ett bergigt område där de flesta människorna var enkla fiskare eller jordbrukare. Det fanns inga dagstidningar eller andra media som noterade speciella händelser, utan information spreds från mun till mun och bevarades i minnet.

Efter Jesu verksamhets slut, när de första Jesustroende (människor som blivit övertygade om att Jesus var den efterlängtade messias) började samlas för att invänta hans återkomst, fanns många av Jesu lärjungar bland dem. De hade själva varit med honom på hans vandringar, lyssnat till honom och sett vad han gjorde. När det så småningom bildades flera grupper var det fler som ville ha berättelsen om hans verksamhet, och några av hans lärjungar skrev ner Jesusord som de samlat och sina egna minnen av vad som utspelats under de tre år Jesus varit verksam.

Ett av dessa vittnen som skrev ner vad han varit med om var en skatteuppbördsman som hette Levi Matteus. En annan var en fiskare som hette Johannes Markus. På 50-talet fick en läkare vid namn Lukas i uppdrag av en för oss okänd man vid namn Theofilus att sammanställa en redogörelse för Jesu liv genom att tala med ögonvittnen och även använda sig av det skriftliga material som fanns. Några decennier senare skrev ytterligare en av Jesu lärjungar - Johannes bar Sebedaios - ner sin berättelse om Jesu verksamhet.

De här fyra samtida dokumenten bevarades av de Jesustroende (eller "kristna" som de snart kom att kallas, därför att de var övertygade om att Jesus var "kristus", det grekiska ordet för "messias"). De betraktades inte som några heliga skrifter - den enda heliga skrift eller bibel man hade var det vi numera kallar Gamla testamentet. Under ett par hundra år var de här fyra skrifterna om Jesu verksamhet alltså just sådana dokument som du frågar efter - utombibliska dokument som var nedtecknade av ögonvittnen eller baserades på ögonvittnesuppgifter. Det var först i slutet av 300-talet som man bestämde sig för att foga dem till bibeln och låta dem inleda den andra bibeldel som man kallade Nya testamentets skrifter.

Men några fler skrifter än dessa fyra finns inte bevarade. Om det hade funnits fler samtida och i församlingens ögon trovärdiga dokument som redogjorde för Jesu verksamhet och hans under, så hade man med största säkerhet fogat in även dem i bibeln.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?

Utombibliska bevis för Jesu existens
Finns det några utombibliska historiska källor som bekräftar Jesu vistelse på jorden?

Var evangelierna utombibliska skrifter?
Vilka bevis finns det för att evangelierna först var utombibliska innan de fogades till Nya testamentet?

Jesu brödunder
Är berättelsen om undret med brödet och fiskarna i Mark 8 samma berättelse som i Mark 6 som bara har kopierats om?

Vad är ett under?
Jag undrar vad ett under är för något?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.