Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad tror Jehovas vittnen om skapelsen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad har Jehovas vittnen för åsikt om hur jorden och allt annat blev till? Tror de på skapelseberättelsen sådan den står i Bibeln? (S.E.)

Enligt JV:s bok "Resonera med hjälp av skrifterna" är deras uppfattning att världen skapades exakt så som bibeln beskriver, dvs...

a) Gud skapade himmel och jord (hur många miljoner år bakåt i tiden detta skedde framgår inte av bibeln);

b) Gud skapade gräset och träden, havsdjuren, de flygande varelserna och landdjuren;

c) Gud skapade (för ca 6000 år sedan) den "moderna människan" som gav upphov till de historiska kulturer vi känner till - och vår nuvarande civilisation.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skapades människan samtidigt som jorden?
Bibelns skildring av skapelsen är inte någon vetenskaplig redogörelse för livets tillkomst på jorden, utan en många tusen år gammal hebreisk lovsång till Skaparen och hans verk.

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Konflikt mellan skapelseberättelserna?
Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

Varför skapade Gud universum?
Vad är meningen med hela rymden när Gud satte oss bara på den här lilla planeten? Varför finns hela universum?

Hade inte skapelsen varit bättre utan människor?
När Gud förklarade att han skulle skapa sin avbild markerade han den definitiva skillnaden mellan djuren på jorden och den varelse han snart skulle börja skapa av råmaterial från vår planet.

Varför finns det två skapelseberättelser i bibeln?
I den 'första 'skapelseberättelsen' berättas om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.