Följ Bibelfrågan på Facebook

Kaifas profetiska ord

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad ligger i orden Kaifas yttrar i Joh 11:51, där det står att "detta sade han icke av sig själv, utan genom profetisk ingivelse, eftersom han var överstepräst för det året"? Vet Kaifas? Eller vem är det som kan anses veta? Vad är det för profetisk ingivelse som Kaifas får? (J.K.)

Vad Kaifas sa var bara att det var bättre att en person dog - dvs att romarna avrättade Jesus - än att hela folket skulle drabbas av romarnas vrede. Men Johannes tolkar Kaifas ord som profetiska, och ser en djupare innebörd i dem. Vers 51-52 är alltså Johannes tankar då han skriver sitt evangelium och ser tillbaka på Kaifas ord och konstaterar att de var profetiska (något som Kaifas själv naturligtvis inte hade en tanke på).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Rättegången mot Jesus
Det var aldrig judarna som folk som var ansvariga för hans död, utan en liten grupp mäktiga personer som såg sina egna intressen hotade.

Vad var Jesu brott?
Genom att låta romarna ta över ansvaret för vad som hände Jesus, skyddade sig de judiska makthavarna både mot romarna och sina landsmän.

Begick översteprästen ett brott då han rev sönder sina kläder?
I 3 Mos 21:10 förbjuder bibeln överstepräster att riva sina kläder. Likväl rev översteprästen sina kläder under Jesus rättegång (Matt 26:65). Fick översteprästen sparken efter rättegången? Eller var han inte så noggrann med vilka lagar Gud hade gett Israel?

Esséerna
Genom att vända sig bort från det judiska samhället och leva i klosterliknande gemenskap försökte esséerna uppnå det avskilda och 'rena' liv som de ansåg att det sanna prästerskapet skulle leva.

Profetian om 'nasaréen'
Matteus citerade gång på gång profetior ur de hebreiska skrifterna för att visa att Jesus verkligen var den utlovade Messias.

Är våld alltid synd?
Var det inte fel av Jesus att använda våld och slå och piska både människor och djur när han drev ut penningväxlarna ur templet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.