Följ Bibelfrågan på Facebook

Kan en katolik gifta sig med en muslim?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Kan en man som är katolik gifta sig i en katolsk kyrka med en kvinna vars far är muslim? (T.P.)

Katolska kyrkan har inga invändningar mot att viga en katolik med någon som tillhör en annan religion (eller är ateist). Men den ställer upp några villkor som är viktiga att känna till. Den katolska parten måste lova att döpa de kommande barnen i den katolska kyrkan och uppfostra dem enligt den katolska tron (dvs låta dem gå i mässan och gå i undervisning i den katolska församlingen för att motta första kommunionen och konfirmationen).

En förutsättning för att det ska fungera är naturligtvis att inte den icke-katolska parten förhindrar detta. Om den andra parten tillhör en annan religion, som ställer upp motsvarande villkor, eller om hon själv absolut vill att barnen ska uppfostras enlligt hennes tro, så är det bäddat för problem.

Huruvida det är aktuellt i det här fallet kan bara de inblandade parterna avgöra. Du nämner inget om huruvida kvinnan är troende över huvud taget och vilken religion hon i så fall tillhör.

(Vad hennes pappa har för tro spelar ingen som helst roll.)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur uppstod katolska kyrkan?
Hur växte den katolska kyrkan fram? Varför blev den katolska kyrkan en egen kyrka?

Hade Jesus förståelse för andra religioner?
Jesus begärde inte att någon skulle byta religion och ansluta sig till den judiska, som han själv tillhörde.

Tror muslimerna att Jesus är Messias?
Är det verkligen sant att muslimerna tror att Jesus är den utlovade Messias? Enligt vad jag hört förut så tror muslimerna att Jesus bara var en profet bland andra profeter, inte alls Messias, alltså Frälsaren, Guds Son.

Buddha och Jesus - likheter och olikheter
Jag håller på att skriva en jämförelse mellan Buddah och Jesus i min religionsklass. Jag har kört fast lite och skulle vilja veta vad ni säger om saken.

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Vad är det för skillnad på katoliker och ortodoxa?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.