Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur många har kristendomen dödat?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om man ser till hur många som dött genom kyrkans försorg - eller med dess stöd - så blir det ganska många.

Fråga: Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat? (P.J.)

Kristendomen som sådan har aldrig dödat någon, eftersom det inte finns något bud eller någon uppmaning i Jesu undervisning som kan tolkas som en befallning att döda. Tvärtom uppmanar ju Jesus sina lärjungar att älska sina fiender och dem som förföljer dem, och han säger till dem att gå ut i världen och göra folk till lärjungar genom att förkunna evangeliet om riket för dem, inte genom att tvinga dem att bli kristna med hjälp av vapen och hot. (Det sistnämnda är för övrigt någonting helt omöjligt eftersom tro inte är något man kan skapa genom tvång.)

Däremot har människor som kallat sig kristna (utan att vara det, för annars skulle de ju ha följt Jesu bud) försökt sprida sin religion med vapenmakt, men då har det naturligtvis också funnits politiska faktorer med i bilden. Om man ser till hur många som dött genom den "kristna" kyrkoinstitutionens försorg - eller med dess stöd - så blir det ganska många.

Och räknar man sedan med alla "kristna" länder som deltagit i krig, liksom alla krig och våldsdåd som haft sin grund i olika "kristna" åskådningar - som exempelvis på Irland - och alla mord som begåtts av människor som levt i s k "kristna" länder eller som, enligt vissa synsätt, varit "kristna" därför att deras föräldrar varit det eller därför att de ansetts ha blivit det som spädbarn vid dopet, så kommer man upp i väldigt höga siffror.

Men som sagt, detta är inte något som kristendomen - dvs den tro som enligt dess egen "grundare", Jesus Messias, har uppmaningarna "älska din nästa som dig själv" och "allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni göra för dem" som orubblig grundval - bär skulden till eller kan ställas till svars för.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är kristen etik?
Man behöver inte vara kristen för att försöka leva enligt den kristna etiken - det kan även en muslim, hindu eller ateist göra.

Hur kan du vara kristen?
Kristendomen sägs vara emot våld och mord, men genom århundradena har ju kristna dödat för att få andra att bli kristna...

Har inte Jesus besegrat satan?
Kristna brukar säga att Jesus genom sin död på korset har fullständigt besegrat djävulen. Men ondskan i världen blir ju bara större och större för varje dag! Hur kan man säga då att 'satan har blivit besegrad'?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Biblilskt stöd för korstågen?
I alla tider har det utförts otaliga fruktansvärda grymheter i kristendomens namn - av korstågsriddare, av conquistadorer och av häxbrännande präster

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.