Följ Bibelfrågan på Facebook

Krubban

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad är en krubba för nånting, det som jungfru Maria lade Jesus i? (F.M.)

En krubba är ett stort tråg eller en ho som djur äter ur. De här mathoarna var ibland uthuggna i sten, men ofta bestod de bara av en murad hylla vid ena väggen där man kunde lägga fodret.

Vid utgrävningar i Israel har man hittat många sådana krubbor. Bilden här till höger visar ett exempel.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Måste Jesus födas i ett stall?
Fanns det verkligen ingen annanstans än en grotta där Maria kunde föda sitt barn? Borde inte Josef ha kunnat hitta nåt bättre ställe?

Jesu ålder vid de vise männens besök
Hur gammal var Jesus när de "tre" vise männen kom. Varför blev barnen från 0-2 (3) år dödade om nu Jesus skulle vara nyfödd? Kom herdarna och de vise männen samtidigt eller var för sig och vid skilda år? Bodde Maria, Josef och Jesus-barnet kvar i stallet ända till de måste ge sig av på grund av Herodes hemska befallning?

Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josephus Flavius - för att Herodes den store dödade gossebarn upp till 2 års ålder som berättas i Matteus 2:16?

Var Betlehemsstjärnan en planetkonjunktion?
Om stjärnan som ledde de tre vise männen till stallet i Betlehem var en planetkonstellation, till exempel en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus, hur kunde den då röra sig över himlen för att stanna över stallet eller grottan med Jesusbarnet?

Didaché - de tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

Jerusalem eller Egypten?
Hur kan Jesus ha burits fram i templet i Jerusalem efter 40 dagar, som det står i Lukasevangeliet, om Josef och Maria tog med sig honom och flydde till Egypten och stannade där ända tills Herodes hade dött?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.