Följ Bibelfrågan på Facebook

Livets bok

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är inte Gud som bestämmer huruvida någons namn ska finnas i 'Livets bok', utan det avgörs av varje människa.

Fråga: Är alla skrivna i livets bok från början? När stryks man i så fall? (A.G.)

"Livets bok" är den (symboliska) bok där en människa får sitt namn "inskrivet" när hon beslutar sig för att följa Gud.

Det handlar ju naturligtvis inte om någon bok i bokstavlig bemärkelse, utan det faktum att personen efter omvändelsen får Guds ande. Eftersom det är denna ande (den Heliga anden) som gör att hon en dag kommer att uppstå eller förvandlas till evigt liv, uttrycker bibeln det med att hon "har sitt namn i Livets bok".

Denna "registrering" är inte oåterkallelig, utan om vederbörande vänder Gud ryggen, avböjer all vidare kontakt med Guds ande och bestämmer sig för att gå sin egen väg, så har hon inte längre den ande som skulle gett henne evigt liv. Hennes namn "stryks" (bildligt talat) ur "Livets bok". Det är således inte Gud som bestämmer huruvida någons namn ska finnas i "Livets bok", utan det avgörs av varje människa.

Ingen är förutbestämd av Gud att få evigt liv eller inte. Däremot säger bibeln att Gud har bestämt på förhand att han ska kalla vissa människor till vissa speciella uppgifter, vilket innebär att han måste kalla dem vid en viss tidpunkt i historien. Hur exakt detaljerad den här "förutbestämmelsen" är säger bibeln inget om, och resultatet av kallelsen är ändå upp till varje enskild individ. Oavsett Guds beslut att kalla någon så bestämmer varje människa själv hur hon ska svara på kallelsen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skenheliga kristna
Varför är många kristna så skenheliga? De låtsas vara moraliskt högtstående på alla sätt, men i verkligheten är de själva inte ett dugg bättre än andra.

Att synda 'mot bättre vetande'
Varje kristen människa som syndar, syndar 'mot bättre vetande' - vi vet att vi gör fel, men vi gör fel i alla fall.

Kan den som är frälst gå förlorad?
En gång frälst, alltid frälst. Eller? Kan man gå från frälst till ofrälst igen?

Predestinationsläran
Predestinationsläran är läran om att Gud redan på förhand har bestämt varje människas eviga öde.

Hur går domen till?
Hur kommer det att se ut vid den yttersta domen? Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå framför Guds tron?

Nåd och rättfärdighet
När vi i kristna sammanhang talar om Guds nåd, syftar vi på Guds kärleksfulla barmhärtighet och mildhet.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.