Följ Bibelfrågan på Facebook

Är polygami Guds vilja?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När David blev kung följde en massa saker med "på köpet" som hörde samman med kungarollen i den kultur han levde i.

Fråga: Om polygami inte är Guds vilja, hur förklarar man då det som Herren säger till David genom Natan i 2 Sam 12:-8? "Jag har gett din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Jag har gett dig Israels och Juda hus. Och om detta hade varit för litet skulle jag ha gett dig ännu mer." (K.T.)

Polygami är inte Guds vilja, lika lite som krig och dödande, slaveri och förtryck. Men Gud låter oss människor skapa vårt eget samhälle med våra egna villkor. Och när Gud för tretusen år sedan gjorde David till kung, så följde en massa saker med "på köpet" som inte nödvändigtvis var Guds vilja, men som hörde samman med kungarollen i den kultur som han levde i.

I hela Mellanöstern vid den tiden - liksom på många platser även i vår tid (månggifte är accepterat i ett femtiotal länder i dag) - var det en självklarhet med flera hustrur. Oftast har det varit praktiska faktorer som har varit avgörande för hur familjerna varit uppbyggda. Alla de personer vi möter i bibeln under det israelitiska folkets tidiga dagar, då man mer eller mindre levde som nomader, tillhörde hushåll där det förekom både hustrur och bihustrur.

Att en härskare hade ett harem var en självklarhet. Även Saul hade det, precis som alla andra härskare bland folken runt omkring. Och när David övertog kungavärdigheten från Saul övertog han även Sauls harem (liksom hans palats, hästar, vagnar, krigare, tjänare, slavar etc etc). Inte därför att Gud såg polygami som något ideal eller något önskvärt, utan därför att det blev den självklara konsekvensen när David blev kung och intog tronen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Var Gud inkonsekvent mot David och Saul?
Hur kunde Gud se det som en oförlåtlig synd av Saul att inte fullfölja den inhumana ordern från Gud att skära av hälsenorna på hans fienders hästar samt döda alla sina fiender - samtidigt som Gud förlät David hans synder! Och vad var meningen med att skära av hälsenorna på hästarna?

Dyrkade Israels kung David avgudar?
Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken? Enligt Guds lag var det ju förbjudet att göra några bilder av Gud, och några andra gudar tillbad han väl inte?

Får en skild kristen kvinna gifta om sig?
Jag har en vän som har varit skild sedan 16 år. Hennes man tog ut skilsmässa, gifte om sig och fick barn. Hon lider mycket, hon vill inte leva ensam längre, men hon säger att hon inte har något stöd i Bibeln om att få gifta om sig.

Vem dödade jätten Goliat?
Det är ju allmänt känt att det var David som dödade Goliat, men likväl står det i 2 Samuelsboken 21:19 att det var Elchanan som dödade honom

Hur blir man och kvinna 'ett'?
Vad är det som gör att två blir "ett"?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.