Följ Bibelfrågan på Facebook

Muhammed och Jesus

Bibelfrågan: Frågor och svar

Muhammed föddes inte förrän cirka 500 år efter det att den sista boken i bibeln skrevs.

Fråga: I Koranen står det att Jesus och Muhammed skall stå sida vid sida på den yttersta dagen....står det något sådant i Bibeln..? (A.M.)

Enligt bibeln skall alla som svarat på Guds kallelse och beslutat sig för att följa honom uppstå eller förvandlas vid Jesu återkomst (1 Kor 15:51-52), samlas ihop från jordens alla hörn (Matt 24:30-31) och möta honom när han återvänder till vår planet (1 Tess 4:16-17) för att därefter tillsammans med honom förverkliga gudsriket på jorden.

Muhammed finns av naturliga skäl inte omnämnd i bibeln, eftersom han inte föddes förrän cirka 500 år efter det att den sista boken i bibeln skrevs. Om han kommer att tillhöra den väldiga skara som kommer att stå vid Jesu sida på den yttersta dagen är en fråga som bara Gud kan svara på.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är de 144 000 ett symboliskt tal?
Är 'de 144 000' ett symboliskt tal för ALLA som kommer att överleva 'Guds dag', eller är det ett visst antal som kommer att regera vid Kristi sida

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln, både i Jakobs brev och i Uppenbarelseboken, kallas församlingen för "förstling" och "förstlingsfrukt". Vad är det för uttryck och vad menas med det?

Vad är det för 'rum' i himlen?
Vad menar Jesus när han säger att det finns 'många rum' i hans Faders hus? Innebär det rentav att det finns olika rum för människor av olika religioner?

Präster och kungar
Jag har hört någon gång när någon har läst där det ska stå att alla är vi konungar och präster. Var står det?

Tror muslimerna på Kristus?
Koranen använder på flera ställen ordet 'Messias' om Jesus. Men innebär det att de erkänner Jesus som Guds son?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.