Följ Bibelfrågan på Facebook

Kamelen och nålsögat

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ingen människa kan köpa sig räddning (eller på gammal svenska: 'frälsning') undan döden, dvs evigt liv, med några medel.

Fråga: Vad menade Jesus när han sa att det är lättare för en kamel att ta sig genom ett nålsöga än det är för den som är rik att komma till himlen? (B.M.)

"Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike" (Matt 19:23-24)

Även om skriftsammanhanget är klart så är själva formuleringen förbryllande. Exakt vad menade egentligen Jesus? Det har sagts att "nålsögat" var en liten port i stadsmuren, avsedd enbart för gående, där det i praktiken var omöjligt för kameler att komma in. Det finns dock inget vare sig arkeologiskt eller historiskt stöd för att det någonsin skulle ha funnits någon port i Jerusalem som vare sig hette eller kallades för "nålsögat".

Det tycks med andra ord som om Jesu uttalande måste tas bokstavligt. Han syftar alltså på ett helt vanligt nålsöga. Innebörden blir då att lika omöjligt som det är för en kamel att ta sig genom ett litet nålsöga - lika omöjligt är det för den som sätter sin lit till rikedomar eller andra mänskliga resurser att få evigt liv i Guds rike.

Ingen människa kan köpa sig räddning (eller på gammal svenska: "frälsning") undan döden, dvs evigt liv, med några medel. Döden är oundviklig. Att försöka undkomma den är lika omöjligt som för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga. Vilka medel vi än försöker med - hur mycket pengar vi än har - vad vi än äger och vilka resurser vi än har till vårt förfogande - oavsett om vi är kungar, presidenter eller miljardärer - oavsett hur mycket makt vi har - så finns döden där som en ofrånkomlig skrämmande slutpunkt. Vi kan inte av egen kraft göra någonting för att undkomma den. I oss själva är vi totalt maktlösa.

Jesu formulering återspeglar en tanke som fanns redan i tidiga rabbinska skrifter. Själva talesättet är helt enkelt bara ett starkare sätt att uttrycka att "mänskligt talat är det en omöjlighet - bara ett gudomligt mirakel kan göra det möjligt".

Och det är också vad Jesus säger som svar på lärjungarnas förskräckta fråga: "Vem kan då bli räddad?" Jesus såg på dem och sade:

"För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt" (Matt 19:26)

Och Guds avsikt är inte att någon enda människa ska gå förlorad (2 Pet 3:9) utan att vi alla ska bli räddade undan döden och leva för alltid.

"Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta" (1 Tim 2:4)

Z När Gud skapade oss gjorde han det för att skapa sin avbild. Hela syftet med människans skapelse var att vi - varenda människa som någonsin levt - alla miljarder som någonsin fötts och kommer att födas på jorden - skulle bli lika Gud (1 Mos 1:26). Andliga varelser med evigt liv.

En påsk för snart tvåtusen år sedan, några dagar efter det att han avrättats av de romerska ockupationsmyndigheterna och hans döda kropp placerats i en gravkammare, mötte människor honom - levande. Och graven var tom.

Hundratals trovärdiga vittnen var beredda att satsa sitt liv - och gjorde det också - på att de verkligen hade sett honom och pratat med honom, rört vid honom och ätit tillsammans med honom flera veckor efter det att han avrättats. (En tid senare träffade till och med en av de kristnas största fiender, Paulus, den uppståndne Kristus och förvandlades själv från förföljare till efterföljare. Han blev en av den unga kyrkans stora ledare, författare och missionärer.)

Den Guds ande som väckte den avrättade snickaren från Nasaret till liv igen finns tillgänglig för varje människa. Genom Guds ande, den heliga anden, kan vi alla få evigt liv. Om vi har Kristi ande inom oss när vi dör - den ande som uppväckte Jesus från de döda - så kommer vi att uppstå till evigt, andligt liv (Rom 8:11 och 1 Kor 15:51-53).

Med Guds hjälp kan vi alla övervinna döden, radera ut den där slutpunkten och ta steget från liv till liv - från tillfälligt fysiskt liv till evigt andligt liv!

"För Gud är ingenting omöjligt!"

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem är mammon?
När pengarna blir ett självändamål, när vår strävan efter pengar bara har vår egen tillfredsställelse, våra egna behov, vår egen ägandelusta som mål - då låter vi mammon styra oss.

Vad menar bibeln med 'världen'?
Bibeln säger att vi inte ska ha några andra gudar än Gud - inget annat vi "tillber", inget annat som betyder så mycket att det får styra våra liv.

Pengar, rikedom och Guds rike
Kan inte en människa som är förmögen få evigt liv? Det verkar absurt att Gud skulle ställa upp ett sådant villkor som att man måste ge bort allt man äger för att komma in i Guds rike.

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Vänta med att säga 'ja' till Gud
Hur länge kan man vänta med att välja sida, med att 'säga ja' till Gud?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.