Följ Bibelfrågan på Facebook

Nikodemos grekiska namn

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har förstått att Nikodemos är ett grekiskt namn. Men Nikodemos som enligt Bibeln fanns i Stora Rådet och i hemlighet träffade Jesus bör ju ha varit jude. Kan han ändå ha haft ett grekiskt namn? (B.P.)

Judarna var tvåspråkiga och talade allmänt både arameiska och grekiska (dessutom användes hebreiska i gudstjänster). De använde följaktligen både arameiska, hebreiska och grekiska former av sina namn, allt beroende på tillfälle och sammanhang. Nikodemos hette Naqdimon på hebreiska, Paulus hette Saul på hebreiska, Matteus hette Mattija på hebreiska, Maria hette Miriam etc.

Eftersom Nya testamentet skrevs på grekiska används i allmänhet de grekiska namnformerna - och, i våra svenska översättningar, de svenska formerna av dessa namn.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför inte använda Jesu riktiga namn?
Hur kommer det sej att Yeshua bar Yosef's namn har blivit översatt från hebreiska till svenska, engelska osv?

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Vet man hur mycket Nya testamentet har förändrats under de 2000 år som gått sedan de skrevs? Både i fråga om omfattning och innehåll?

Nebukadnessar eller Nebukadressar?
I den nya bibelöversättningen har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn.

Problem med bibliska namn
Samma personer har olika namn på olika ställen i 2 Samuelsboken och 1 Krönikeboken. Vilka namn är de rätta?

Använde Jesus ordet 'evangelium'?
Bibelkommissionen säger i vår Bibelöversättning att Jesus säger att varhelst evangeliet predikas, skall vittnesbördet om kvinnan som smorde honom med olja omnämnas. Jag undrar om Jesus verkligen nämnde ordet 'evangeliet'? Är inte detta ett betydligt senare uttryck?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.