Följ Bibelfrågan på Facebook

Nebukadnessar eller Nebukadressar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

I den nya bibelöversättningen har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn.

Fråga: I 1917 års översättning används Nebukadnessar omväxlande med Nebukadressar (även i samma kapitel -Jer 29). I den nya översättningen är det konsekvent Nebukadnessar. Varför var det olika i tidigare översättning och varför har man ändrat det nu? (R.E.)

Det är alltid ett problem när man ska översätta namn från ett språk till ett annat, eftersom man vill eftersträva att stava det på ett sådant sätt att uttalet blir riktigt.

Nebukadnessar hette egentligen på babyloniska "Nabû-kudurri-usur" (som betyder "Gud beskydda gränsen"). När man skrev ut namnet på grekiska och hebreiska blev det Nebukadnessar eller Nebukadressar ("r" och "n" är ju nästan samma ljud). Profeten Jeremia använde båda stavningarna, men den sistnämnda borde ju ligga uttalsmässigt närmare det babyloniska Nabû-kudurri-usur.

I Sverige har emellertid Nebukadnessar med "n" blivit den vanligaste stavningen och den har man använt konsekvent i den nya bibelöversättningen. Över huvud taget har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn, som Moses, Salomo, Jerusalem och Petrus (även om de kanske snarare borde stavas Moshe, Shelomo, Jerushalaim och Petros). Det har man gjort även om grundtextens författare - exempelvis Jeremia -använt olika namnformer. På så sätt minskar ju också risken att läsaren ska tro att det rör sig om olika personer med likartade namn.

Det här med varierande stavningar av namn känner vi för övrigt igen också från vårt eget land. Gustav kan även stavas Gustaf eller Gösta. Och vad hette den gamle kungen egentligen - Gustav Vasa, Gustav Wasa eller Gustavus Wasa. I gamla tider talade man om "kung Gösta".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nebukadnessar
Nebukadnessar var kung över det babyloniska riket och är mest känd för sin storslagna huvudstad Babylon och sina profetiska drömmar.

När erövrade Nebukadnessar Jerusalem?
Vilket år erövrade babylonierna Juda rike och Jerusalem?

Drömsyner i bibeln
Bibeln berättar om hur Gud, både på det gamla och det nya testamentets tid, i exceptionella fall kunde uppenbara sig för människor i drömmar.

Vilddjuret och romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Den babyloniska fångenskapen
Sexhundra år före Kristus inleddes den babyloniska fångenskapen för judarna. Tidigare hade folket i Israel tvingats lämna sitt land.

Drömtydning
Är det synd enligt bibeln att hålla på med drömtydning och analysera och tolka sina egna eller andra människors drömmar?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.