Följ Bibelfrågan på Facebook

När erövrade Nebukadnessar Jerusalem?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Då det gäller årtal från den här perioden råder det alltid en viss osäkerhet...

Fråga: Vilket år intog babylonierna egentligen Jerusalem? De flesta profana källor och även religiösa uppslagsverk säger att det skedde år 586, men jag har sett andra uppgifter i svaren här på "Bibelfrågan". Varför? (P.M.)

Jerusalem intogs och förstördes ca år 586, men Nebukadnessars erövring av Juda rike inleddes långt tidigare, redan år 606-607 f Kr. År 605 gjorde Nebukadnessar den judiske kungen Jojakim till lydkonung och genomförde den första deportationen från Juda rike, varvid bl a Daniel fördes bort till Babel.

Åtta år senare, år 597 intog Nebukadnessar Jerusalem en första gång och förde då bort kung Jojakim och 8000 adelsmän, krigarna och hantverkarna till Babylonien.

År 586 intog han så Jerusalem en andra gång och då förstördes staden.

Då det gäller årtal från den här perioden råder det för övrigt alltid en viss osäkerhet, i och med att det inte finns något "utgångsdatum", utan alla dateringar utgår från de olika kungarnas trontillträde och ett "regeringsår" kan ibland betyda ett halvt år (som följaktligen räknas in även i nästa kungs regeringstid). Man bör följaktligen alltid räkna med att det kan fela på något år i ena eller andra riktningen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför släpptes judarna ur fångenskapen?
Judarna togs ju som fångar till Babylon. Hur kom det sig att de släpptes igen?

Nebukadnessar
Nebukadnessar var kung över det babyloniska riket och är mest känd för sin storslagna huvudstad Babylon och sina profetiska drömmar.

Varför talar bibeln om Juda och Israel?
Det som bibeln kallar Israels folk (eller 'Israels barn') är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel, som från början hette Jakob.

När började judarns fångenskap i Babylon?
När deporterades judarna av den babyloniske kungen Nebukadnessar och hur länge varade fångenskapen i Babylon?

Den babyloniska fångenskapen
Sexhundra år före Kristus inleddes den babyloniska fångenskapen för judarna. Tidigare hade folket i Israel tvingats lämna sitt land.

Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
I Gamla testamentet nämns samma händelser på flera ställen men sifferuppgifterna skiljer sig.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.