Följ Bibelfrågan på Facebook

Organdonationer

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln talar om den troendes kropp som den heliga andens tempel - Guds och Jesu andes tempel - kärlekens andes tempel - och förklarar att vi ska ära Gud med vår kropp.

Fråga: Jag undrar hur tron ställer sig till organdonation. (A.E.)

Bibeln tar naturligtvis inte upp ämnet organtransplantationer, men det finns ändå några bibelställen som jag tror ganska tydligt ger svaret på din fråga.

Hela Jesu verk här på jorden hade till syfte att rädda liv - att rädda oss undan döden och göra det möjligt för oss att få evigt liv. Och för att göra det gav han sitt eget liv. Detta, förklarade han själv, är den största kärlekshandling, den största uppoffring, någon människa kan göra.

"Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner" (Joh 15:13)

För Jesus var detta - att rädda liv - så allt överskuggande, att till och med alla de regler som omgärdade sabbatsbudet blev om intet. I sin diskussion med de skriftlärda om vad som var tillåtet att göra på sabbaten, förklarade han att om det så bara handlar om att rädda ett djur som råkat illa ut (Matt 12:11), så är det något som sätter alla lagar, regler och principer ur spel. Hur mycket större är det då inte att rädda en människas liv?

Gud är kärlek!

Och därmed blir också kärleken - att älska Gud och vår nästa och i allting sträva efter att låta oss själva bli ett redskap för den kärlek som Jesus visade oss - ett vittnesbörd om Guds andes verksamhet i oss.

Att vara kristen är att tillhöra Kristus, att ha honom som sin förebild, att låta sig ledas av hans ande och sträva efter att ständigt, i allting, handla så som Jesus skulle ha gjort.

Nu begär Gud naturligtvis inte att vi ska offra vårt liv för andra, men om vi på något annat sätt kan hjälpa en annan människa (och till och med rädda någons liv), så är det en av de största kärlekshandlingar vi kan göra.

Bibeln talar om vår kropp som den heliga andens tempel - Guds och Jesu andes tempel - Kärlekens andes tempel (1 Kor 6:19 och 2 Kor 6:16) - och förklarar att vi ska ära Gud med vår kropp (1 Kor 6:20). Kan vi då, utan att offra vårt eget liv, visa mer kärlek - låta vår kropp ära Gud bättre - låta kärlekens ande komma till uttryck genom vår kropp mer - än genom att låta vår kropp bli ett redskap för Gud att hjälpa en människa att leva vidare, att få sin syn tillbaka, att få en fungerande njure, genom att ge ett organ efter vår död (ja, kanske redan medan vi lever)?

Genom att visa vår nästa denna kärlek, visar vi också vår kärlek till honom, som gav sitt liv för att vi skulle få leva för alltid. Eller som Jesus själv uttryckte det:

"Allt ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig" (Matt 25:40)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är det rätt att ge blod?
Vissa kristna vägrar ju ta emot blodtransfusioner därför att Bibeln säger att själen finns i blodet. Är det då fel att vara blodgivare?

Evigt liv trots blodbyte?
När jag föddes var min föräldrar tvungna att ta beslutet att byta blod på mig. Jag har plågats hela mitt 38-åriga liv med detta. För genom Guds vänner så är jag inte berättigad till att komma till min Faders hus den dag jag dör.

Den oförlåtliga synden mot den heliga anden
Vad är synd mot Helig Ande och om så har skett - är man för evigt fördömd?

Jehovas vittnen och blodet
Jag undrar varför Jehovas vittnen är emot blodtransfusioner?

Är det synd att äta blod?
I Apg 15:20 står det: 'De måste avhålla sig från köttet av kvävda djur och blod.' Är det synd att äta mat med blod i eller köttet av kvävda djur?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.