Följ Bibelfrågan på Facebook

Finns det några utombibliska källor om Pilatus tvekan?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att Pilatus tvekade och lade över ansvaret för avrättningen på dem som anklagade Jesus berodde nog bara på att han inte tyckte sig se tillräckliga bevis för att Jesus var någon farlig revolutionär.

Fråga: Hej! Såg på tv en forskare som ifrågasatte autenticiteten angående Pilatus vankelmodighet beträffande dömandet av Jesus. Skulle vara intressant att veta om någon icke biblisk källa refererar till "handtvagningen". (M.R.)

Nej, det är ju en sådan liten detalj att det knappast fanns någon anledning för någon att notera det (mer än den som var personligen engagerad i just den här "brottslingen"). Romarna dömde och avrättade vanliga kriminella, misstänkta upprorsmakare och andra "fiender till Rom" mer eller mindre på löpande band. När Jesus dömdes var det bara ett domslut bland otaliga andra.

Att Pilatus tvekade och lade över ansvaret för avrättningen på dem som anklagade Jesus berodde nog bara på att han inte tyckte sig se tillräckliga bevis för att Jesus var någon farlig revolutionär. Och eftersom han var mån om att undvika konflikter mellan Rom och den judiska befolkningen - ju mindre problem, desto bättre - förklarade han att om det skulle bli bråk efter avrättningen så fick judarna själva ta ansvaret för det. Att han "tvådde sina händer" var med andra ord främst för att skydda sig själv från eventuella anklagelser från folket, som skulle kunna innebära att han själv hamnade i knipa och anklagades av sina överordnade för att ha avrättat folk i onödan.

Pilatus hade tidigare på olika sätt förolämpat judarnas tro, och det hade gjort att han kritiserats av kejsar Tiberius. Han blev också slutligen hemkallad till Rom på grund av att han ansågs ha använt alltför hårda tag mot judarna. Hans försiktighet var med andra ord fullt befogad.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad var Jesu brott?
Genom att låta romarna ta över ansvaret för vad som hände Jesus, skyddade sig de judiska makthavarna både mot romarna och sina landsmän.

Vad ionnebar 'gisslingen' av Jesus?
Jesus utsattes för en hudflängning, utförd av romerska soldater, och det var en verkligt rå form av misshandel.

Rättegåmngen mot Jesus
Var rättegången mot Jesus korrekt eller inte? Och om nu judarna dömde honom efter en laglig rättegång, var kom då Pilatus in i bilden?

Varför korsfästes Jesus
Bland de första som anslöt sig till Jesus fanns religiösa fanatiker som svurit att med våld frigöra judarna från romarväldet och upprätta en nation som baserade sig på den judiska religionen.

Var det sed att frisläppa fångar vid påsken?
Finns det några historiska belägg för att det fanns en sed att frisläppa en fånge vid påsken, vilket sägs ha inträffat med Barabbas enligt evangelierna?

Pontius Pilatus
Vem var Pilatus som dömde Jesus och vad hade han för makt bland judarna, eftersom han var romare?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.