Följ Bibelfrågan på Facebook

Sarai och Abram

Fråga: På en fråga om Sara skriver Thor-Leif Strindberg bland annat: "Sarajs far hette Tera och hon hade tre bröder. Den äldste av dem var en tio år äldre halvbror vid namn Abram och trots att de var så nära släkt blev hon så småningom hans hustru." Var finner man underlaget för detta? Hittar inget i Bibeln. (C.O.)

Svar: När Terach var 70 år blev han far till Abram, Nachor och Haran (1 Mos 11:26). Detta är Saras tre bröder.

Abram/Abraham säger i 1 Mos 20:12: "Dessutom är hon [Sara] verkligen min syster. Hon är min fars dotter, men vi har inte samma mor, och därför kunde hon bli min hustru."

Och i 1 Mos 17:17 står det att "Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och tänkte: 'Inte kan man bli far när man är hundra år gammal? Och inte kan Sara föda barn, hon som är nittio år?'" Abraham var alltså tio år äldre än Sara.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Sara, Abrahams hustru
Vad vet man om Abrahams hustru Sara och hennes liv?

Var Abraham jude?
Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där?

Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Det viktigaste om Abraham
Vad var det viktigaste om Abraham? Vad är det viktigaste att veta?

Var Abraham så perfekt?
Bibeln berättar att Abraham ljög minst två gånger och påstod att hans hustru Sara var hans syster. Trots det framställs han som "de troendes far", den verkliga förebilden för en troende människa. Borde han inte istället ha förlitat sig på att Gud skulle rädda honom ur knipan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.