Följ Bibelfrågan på Facebook

Syndafallet och kunskapens träd

Fråga: I 1 Mos 3:5 står det att Adam och Eva inte skulle äta av "kunskapens träd", eftersom deras ögon då skulle öppnas så att de blev som Gud med kunskap om gott och ont. Fattar, men fattar inte. Jag menar, alla som är frälsta vet ju vad som är gott och ont. Vad menas egentligen? (K.W.)

Svar: Kunskap är något som kan användas till både gott och ont. Kunskap kan användas både till massmord och till att hjälpa svältande och sjuka. Gud har inte bara kunskap om både gott och ont utan dessutom vet han vad som är rätt och fel - hur kunskapen ska användas.

Men de första människornas val att äta av kunskapens träd gav dem bara kunskap - kunskap om både gott och ont, kunskap som kunde brukas till att både bygga upp och bryta ner, skapa och förstöra - men inte Guds insikt om hur kunskapen skulle användas, dvs vad som var rätt och fel.

Förståelsen för vad som är rätt och fel får vi genom Guds ande när vi bestämmer oss för att följa Gud och ta emot hans hjälp. Sedan är det upp till var och en av oss huruvida vi vill lyssna till Andens röst - och i vilken utsträckning vi förmår följa den.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kunskapens träd i Edens lustgård
Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?

Meningen med livet
Vad är meningen med livet?

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början? Det hade väl varit mycket enklare?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Ska människan bli lik Gud?
Ofta hör man att Guds vilja är att vi ska bli lika Gud (Jesus). Men i 1 Mos 3:22 säger Gud att "människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd så att hon lever för alltid."

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.