Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad hände mellan Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Lukas berättar sammanfattningsvis att Jesus 'gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike'.

Fråga: Vad hände under de veckor som gick mellan Jesus uppståndelse, vid påsken, och hans himmelsfärd? (K.S.)

Exakt vad Jesus gjorde under de här veckorna framgår inte av bibeln, men den berättar ganska detaljerat om flera tillfällen träffade både sina lärjungar och andra människor som kände honom väl. De händelser som nämns specifikt i bibeln är i första hand de tidigaste - överraskande - mötena med Jesus efter uppståndelsen, liksom de sista strax före himmelsfärden.

De första han visade sig för var sin farbror Kleopas hustru Maria, sin moster Salome och Maria Magdalena som tidigt på söndagsmorgonen begav sig till graven för att smörja hans döda kropp (Joh 20:14-17 och Matt 28:9-10).

Samma dag visade han sig också för en av sina närmaste vänner, Simon Petrus (Luk 24:34), och gjorde sällskap med sin farbror Kleopas och en annan av sina lärjungar när de var på väg till byn Emmaus en dryg mil från Jerusalem. Där åt han sedan kvällsmat med dem (Luk 24:15-31).

Senare på kvällen kom Jesus till det hus i Jerusalem där lärjungarna höll sig instängda av rädsla för att själva - i egenskap av anhängare till den korsfäste "brottslingen" - råka illa ut (Mark 16:14, Luk 24:36-43 och Joh 20:19-23).

En av de tolv, Thomas, var inte där när Jesus kom och när de övriga berättade att Jesus varit där trodde han dem inte - vilket torde vara fullt begripligt. Men drygt en vecka senare kom Jesus tillbaka till lärjungarna och då insåg även Thomas att hans mästare faktiskt levde (Joh 20:24-29).

Thomas träffade Jesus ytterligare en gång en tid senare. Det var när han, Simon Petrus, Natanael, Jesu kusiner Jakob och Johannes (den blivande evangelieförfattaren) samt ytterligare två lärjungar var ute en kväll och fiskade på Tiberias sjö. Jesus gav dem råd om var de skulle kasta ut nätet för att få mycket fisk och när de kom i land hade han gjort upp eld på stranden och bjöd dem på glödstekt fisk och bröd (Joh 21:1-14).

Vidare hade han ett sammanträffande med lärjungarna i Galileen, där han avtalat möte med dem på ett berg. Det var här han gav dem sitt slutliga uppdrag, det som har kommit att kallas "missionsuppdraget":

"Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut" (Matt 28:16-20)

Lukas berättar sedan sammanfattningsvis att Jesus "gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike" (Apg 1:3). Uppenbarligen fortsatte han som tidigare att träffa sina vänner och undervisa dem och förbereda dem för det arbete som väntade. Deras syn på Jesus var ju utan tvivel helt annorlunda nu, då de konstaterat att han bevisligen inte var någon "vanlig" rabbi.

Ingen av dem betvivlade längre att han var den han påstått sig vara - Messias. Före avrättningen hade han sagt att han skulle uppstå efter tre dagar och tre nätter i graven, och det skulle vara det slutgiltiga beviset på att han var den utlovade Världshärskaren. Nu var de övertygade om att han snart skulle upprätta sitt rike - och de skulle ha en avgörande del i det arbetet...

När det hade gått närmare sex veckor sedan han uppstod tog Jesus med sig sina lärjungar ut till trakten av Betania på Oljeberget, där han lyftes upp "och ett moln tog honom ur deras åsyn" (Luk 24:50-51 och Apg 1:4-10).

Några dagar dessförinnan, när han ätit en måltid tillsammans med dem, hade han sagt åt dem att inte lämna Jerusalem utan stanna kvar där och vänta på "hjälparen", den heliga Anden, som han tidigare lovat att sända till dem (Apg 1:4-5).

Efter himmelsfärden visade sig Jesus dels för farisén (sedermera aposteln) Paulus när denne var på väg till Damaskus (Apg 9:3-6), dels ett antal år senare för aposteln Johannes på ön Patmos. Det var då han gav Johannes den beskrivning av framtiden och den "yttersta tidens" händelser som finns bevarad i Uppenbarelseboken (Upp 1:12-18).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu återkomst
Bibeln säger att när Jesus återvänder från rymden, kommer alla troende - de uppståndna och de som ännu lever - att församlas från hela jorden av änglarna och föras upp bland molnen.

Finns det liv i rymden?
Säger bibeln nånting om ifall det finns liv på andra ställen i universum än på jorden?

Fler himmelsfärder?
Berättar inte bibeln om fler himmelsfärder än Jesus? Elias, till exempel? Hur kunde då Jesus säga att ingen farit upp till himlen före honom?

Blir vi änglar när vi dör?
Varifrån kommer änglarna? Blir vi änglar när vi dör?

Paulus märkliga uppräkning
Kan du förklara 1 Kor 15:5ff? Ordningen verkar märklig. Varför först Kefas, sedan de tolv (lärjungarna?), sedan femhundra okända bröder, sedan Jakob och sedan alla apostlarna (var inte de tolv apostlar)?

Kristi himmelsfärdsdag
Varför firar man Kristi himmelsfärdsdag?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.