Följ Bibelfrågan på Facebook

Tro utan att se

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur kan någon vända ryggen åt Gud, när ingen av oss på jorden egentligen kan veta säkert att Gud finns eftersom ingen har sett honom? I Bibeln antyds ju att mördare och ogudaktiga inte ska få träda till himmelriket - gäller det endast för dem som sett Gud med sina ögon? (F.)

Det är sant att vi inte kan veta att Gud finns, om vi med "veta" menar att kunna se eller ta på någonting. Men det har ingen betydelse i det här sammanhanget, eftersom det handlar om hur vi handlar när vi blivit övertygade om att Gud finns. Och det kan vi bli även om vi inte kan se eller ta på något.

Och om vi - trots att vi är övertygade om Guds existens och hans syfte med vårt liv - struntar i hans ord och väljer att inte följa hononm, då vänder vi honom ryggen. Då gör vi vårt val.

Det är helt riktigt att det inte kommer att finnas några mördare eller andra brottslingar i Guds rike. Det kommer inte att finnas en enda syndare där. Däremot kommer det att finnas miljoner före detta syndare där, före detta mördare och ogudaktiga och brottslingar av alla de slag. I annat fall skulle himmelriket bli tomt på invånare, eftersom alla människor har syndat.

Om en människa ångrar vad hon gjort och börjar ett nytt liv efter Guds vilja, betyder hennes förflutna inte längre någonting. Då förlåter Gud henne, då är hon inte längre någon syndare - och då får hon tillträde till himmelriket.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Räcker det att bara tro?
När jag konfirmerades för två år sedan fick jag lära mig att man uppnår evigt liv bara man tror på Jesus. Men när jag läste NT så säger Paulus att 'tro utan handling är inte värt någonting' (eller något liknande).

Vad menas med nåd?
Vad innebär 'nåd' i den bemärkelse som ordet används i kristna sammanhang?

Gamla synder
Jag har mina gamla synder hängande över mig, fastän jag gång på gång har bett Gud förlåta mig och jag har försökt att inte synda igen. Vad ska jag göra?

Tro eller inte tro - kan någon välja själv?
Om man inte kan välja om man ska tro eller inte, utan det är Gud som ger trons gåva till utvalda personer, hur kan då Jesus säga att de som inte tror ska bli dömda?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.