Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem är egentligen kristen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har en liten fundering som jag fick under en diskussion i skolan. Jag undrar vad och vem som egentligen anses som kristet/kristen. Är man kristen som medlem i svenska kyrkan eller vad räknas egentligen som kristet? (M.M.)

Nej, medlemskap i en kyrka - oavsett om det är Svenska kyrkan eller någon frikyrka - innebär inte att man är kristen.

Själva ordet "kristen" uppkom redan några årtionden efter Jesu verksamhet som benämning på de "kristustroende", de som blivit övertygade om att Jesus var Messias/Kristus och hade beslutat sig för att följa honom.

Att vara kristen är följaktligen kort och gott att tro på Kristus och att ha beslutat sig för att följa honom, dvs vara hans lärjunge och ha honom som sin Herre och förebild. Om man har gjort det är man kristen. Om man inte har gjort det, är man inte kristen.

De flesta som blir kristna ansluter sig till någon församling, men man blir inte kristen genom att man blir medlem i någon församling. De allra flesta bland dem som tillhör Svenska kyrkan är till exempel inte kristna. Många av dem tror inte ens på Gud. Att de över huvud taget tillhör en kyrka (som de sällan eller aldrig besöker) beror bara på att deras föräldrar har låtit döpa dem där när de var spädbarn - och då blev de automatiskt medlemmar. Men det gjorde dem naturligtvis inte till kristna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gör enbart dop en människa kristen?
Om det vore så att dopet gjorde människor kristna, så skulle det betyda att de tusentals judar som tvångsdöptes i Frankrike på 500-talet blev kristna.

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Församlingsmedlem utan tro?
Kan man vara medlem i en kristen församling även om man inte har någon kristen tro?

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas 'kristna'. Har inte alla genom dopet och konfirmationen rätt att kalla sig kristna?

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.