Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka tolkar bibeln?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar vem/vilka som tolkar bibeln och hur ofta det görs? (M.N.)

Bibeln tolkas av var och en som läser den. Det finns ingen som har någon bestämmanderätt över hur bibeln ska tolkas.

Däremot finns det människor som ägnar sig åt ett mer seriöst och djupgående studium av bibeln och till exempel läser teologi på universitet för att bättre förstå den tid då bibeln skrevs, för att förstå vad olika hebreiska och grekiska ord hade för innebörd på den tiden då Gamla och Nya testamentets skrifter författades och hur den tidens människor uppfattade det de läste - allt för att vara säkra på att man uppfattar bibelns ord rätt.

Många av dessa ägnar sig också åt en kontinuerlig teologisk forskning vars resultat publiceras i avhandlingar och böcker och är till stor hjälp när andra vill få en klarare bild av vad olika begrepp i bibeln innebar, hur ett visst talesätt ska uppfattas, i vilka situationer vissa profetior skrevs, etc etc. Allt detta är ju synnerligen viktigt att veta, framför allt när man ska översätta bibeln till ett modernt språk.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur ofta skrivs bibeln om?
Jag undrar hur ofta bibeln skrivs om?

Vilken översättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

Ska bibeln uppfattas bokstavligen eller tolkas?
Hur ska man se på texter som t ex Ps 101:8 och liknande? Detta bibelord kan ju uppenbarligen inte uppfattas bokstavligen? Det står ju bokstavligen att David skall "krossa de brottsliga i landet". Om man inte tolkar detta bildligt, så står David upp varje dag för att gå och döda de ogudaktiga. Hur ska man då avgöra vilka bibelord som ska tolkas eller uppfattas bokstavligen? Och vad svarar man en icke-kristen som angriper sådana här bibelställen och (med rätta?) anser dem orimliga och extrema?(

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Vet man hur mycket Nya testamentet har förändrats under de 2000 år som gått sedan de skrevs? Både i fråga om omfattning och innehåll?

Jehovas vittnens bibelöversättning
Jag skulle vilja få reda på lite bakgrundsfakta om Nya Världen-översättningen, den bibel som Jehovas vittnen använder sig av.

Var finns originalbibeln?
Var kan man läsa original bibeln? Att bibeln har översatts till moderna språk, har ju gjort att dom som har översatt har tolkat saker och ting åt oss istället för att vi ska tolka bibeln själva.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.