BIBELNS BÖCKER


Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, "Gamla testamentet" (judendomens heliga skrift), består av 39 böcker på hebreiska. Dess andra del, "Nya testamentet", består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den judiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam åren 27-30 och av många ansågs vara den väntade kung - "messias" ("kristus" på grekiska) - som de israelitiska profeterna lovat att Gud en dag skulle sända för att upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Den kristustroende församlingen kompletterade judendomens heliga skrift med fyra berättelser om Jesu liv och undervisning (evangelierna), en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60 (Apostlagärningarna), brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" (Uppenbarelseboken) till judendomens heliga skrifter. De kristnas bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet
Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet
Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet
Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken


Copyright © Allt om bibeln