Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vem var Mose?

Fråga: Vem var den riktige Moses? Jag har läst att den historiske Moses i själva verket var en präst från Heliopolis vid namn Osarsiph? (M.G.)

Svar: Den Mose som i mitten av 1400-talet f Kr förde israeliterna ut ur Egypten föddes - enligt de traditioner och skriftliga historiska källor som bevarades av israeliterna - omkring år 1520 f Kr i den israelitiska kolonin i det egyptiska Gosen. Han var son till en man vid namn Amram och dennes hustru Jokebed, som båda tillhörde Levi stam, men på grund av olika omständigheter kom han att växa upp som fosterson till farao Thut-moses I:s dotter. Enligt den judiske historieskrivaren Josefos hade hon ingen egen son, varför adoptivsonen, som hon gav namnet Mose, utsågs till tronarvinge. Under sin uppväxt vid det egyptiska hovet fick Mose del i all den bildning som den tidens främsta kulturfolk ägde.

Josefos berättar att Mose, i egenskap av egyptisk prins, ska ha lett ett segerrikt fälttåg mot Etiopien och även tagit en etiopisk prinsessa vid namn Tharbis till hustru. Det skulle ha ägt rum i Meroe, där han också sägs ha begravt sin egyptiska fostermor.

(Att han under sin tid i Egypten skulle ha varit verksam som präst, bosatt i Heliopolis ["solstaden" som utgjorde centrum för solguden Ras kult] och burit namnet Osarsiph är något som inte finns omnämnt i några vederhäftiga historiska källor.)

Så småningom övergav Mose sin höga ställning som faraos dotterson och valde att ansluta sig till sitt eget folk, som var svårt förtryckt. Efter att ha slagit ihjäl en egyptisk slavfogde, som misshandlat en israelitisk slav, tvingades han fly landet och arbetade sedan som fårvaktare hos herdeprästen Reguel (Jetro) i Sinais öken under fyrtio år innan han som 80-åring återvände till Egypten och ledde sitt folk därifrån.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Amenhotep eller Ramses?
Undrar över faraonen som förlorade mot israels gud!? Var det Amenhotep II eller var det Ramses den store eller är det samma farao? Discoverys tv-program tror att det var Ramses som regerade då.

När skrev Mose Moseböckerna?
Vet man något om när Moses författade de fem Moseböckerna?

Moses bröder
Hade Mose några biologiska bröder? Isåfall vilka var de?

Staden Ramses (Ramesses) i Egypten
I 2 Mosebok står det att israeliterna tvingades att bygga bland annat den egyptiska staden Ramses, men i själva verket byggdes den inte förrän flera sekler senare, av farao Ramses? Hur förklarar ni det?

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

Israeliternas slaveri i Egypten
Egyptiska skrifter visar att slavsystemet var omfattande och att trälar och tvångsarbetare främst utgjordes av icke-egyptier - invandrare och krigsfångar.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...