Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu syskon

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur många syskon hade Jesus? Finns det namn på dem? (N.G.C.)

Exakt hur många syskon han hade vet vi inte, men han måste ha haft minst sju stycken. Fyra bröder - Jakob, Josef, Simon och Judas (Matt 13:54-56) - och åtminstone tre systrar, kanske fler, eftersom Matteus använder uttrycket "alla hans systrar". Vad flickorna hette nämns dock ingenstans, varken i bibeln eller i några andra samtida skrifter.

Jakob kom att spela en viktig roll i den unga kristna församlingen. Han var inledningsvis mycket tveksam till sin brors verksamhet och menade att Jesus var psykiskt sjuk och borde tas om hand. Men sedan han träffat Jesus levande efter det att denne avrättats, anslöt han sig till lärjungarna och de övriga som blivit övertygade om att Jesus var den väntade Messias.

Jakob fick snabbt ett mycket högt anseende inom församlingen i Jerusalem. Till att börja med arbetade han vid sidan av Simon Petrus och Johannes, men apostlarna befann sig i allt högre grad borta på resor och från slutet av 40-talet var Jakob föreståndare för församlingen i Jerusalem och därmed överhuvud för den kristna kyrkan. Ett brev han skrev på 60-talet bevarades av församlingen och kom att ingå i Nya testamentets skrifter. Några år senare misshandlades han till döds av fiender till församlingen.

Även hans (och Jesu) bror Judas anslöt sig till den tidiga församlingen. I likhet med sina syskon var han under hela sin bror Jesu verksamhetstid skeptisk till dennes förkunnelse. Det var först efter det att Jesus avrättats av de romerska ockupanterna som han blev övertygad om att brodern trots allt var den Messias (Kristus) som de gamla profeterna lovat skulle komma.

Judas kom sedan att liksom sin hustru och brödernas mor, Maria, tillhöra den första messiastroende skaran i Jerusalem som väntade att Jesus skulle komma tillbaka för att upprätta Guds rike. En rundskrivelse som han skrev till alla de dåvarande kristna församlingarna finns bevarad i bibelns Nya testamente. Några av Judas barnbarn dog som martyrer på den romerska kejsaren Trajanus tid (början av 100-talet), men en sonsons son, Judas Kyriakos, var den siste judiske biskopen i den kristna församlingen i Jerusalem till år 135.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus släkt med Abraham?
Var Jesus släkt i rakt nedstigande led med Abraham som man läst eller hur ligger det till? Har det forskats också om det fanns/finns efterkommande, om Jesus hade syskon?

Var Abraham jude?
Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där?

Lever det ättlingar till Jesus någonstans?
Finns det verkligen ättlingar till Jesus? För om det skulle finnas en ättelinje, skulle det då inte bli det heliga landet "Israel" som tillföll dem? Det är ju krig.

Borde inte Jesus varit gift?
Enligt den judiska traditionen bör en man gifta sig i 20-års åldern. Hur kan det då komma sig att Jesus inte gifte sig? Finns det någon förklaring till varför han, i så fall, inte gifte sig?

Jesu syskon
Hade Jesus några syskon och hur ställde de sig isåfall till hans anspråk på att vara Messias?

Hur kunde Jesu anhöriga tvivla?
I Mark 3:21 skall "Hans anhöriga.... ta hand om honom; de menade att han var ifrån sina sinnen." Vilka var dessa anhöriga? Maria visste ju vem Jesus var via ängeln Gabriel. Således kan det inte har varit Maria och knappast hans syskon heller. Vilka var de anhöriga?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.