Följ Bibelfrågan på Facebook

Förhandlar Gud med troll?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Uppenbarligen har det varit - och är fortfarande - nödvändigt inom primitiva kulturer och religioner med "handgripliga" ritualer och symbolhandlingar för att synliggöra "andliga" saker.

Fråga: Angående 3 Mos 16:8ff undrar jag varför den allsmäktige Guden underhandlar med ökentroll, och om kristna och judar bör tro att ökentrollet Asasel existerar, eftersom det står på nämnda ställe. (O.A.)

Jag förstår inte vad du menar med att Gud skulle "underhandla med ökentroll".

Hela ritualen med syndabocken var bara en symbolisk handling som innebar att översteprästen på den stora försoningsdagen offrade en bock och drev ut en annan i öknen för att därmed sona respektive avlägsna folkets synder. Lottdragningen (3 Mos 16:8) avgjorde bara vilken bock som skulle offras och vilken som skulle skickas ut i öknen med folkets synder.

Liknande riter förekom bland de flesta folk. Uppenbarligen har det varit - och är fortfarande - nödvändigt inom primitiva kulturer och religioner med "handgripliga" ritualer och symbolhandlingar för att synliggöra "andliga" saker och göra dem förståeliga och gripbara. Alla de gammaltestamentliga offerlagarna, renlighetslagarna, prästerliga föreskrifterna etc etc, som redovisas i Moseböckerna, är ju uppenbart anpassade för ett primitivt folk för 4000 år sedan. Och bibeln understryker också att de endast gällde det dåvarande förbundet mellan Gud och Israels folk. De är följaktligen helt inaktuella och irrelevanta i dag.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Asasel
Jag undrar vem Asasel var och varför det står i Tredje Moseboken att israeliterna skulle offra till honom? De fick väl bara offra till Gud?

Avgudadyrkan i bibeln
Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar. Avgudadyrkan var en vanligt förekommande synd.

Dyrkade judarna stjärnorna?
I 2 Kungaboken står det att israeliterna i sitt tempel hade "föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara". Hur ska man tolka det? Tillbad israeliterna fler gudar än Jahve i templet?

Dagsaktuella budord
Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag?

Dyrkade Israels kung David avgudar?
Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken?

Är Gud egoist?
Gud är en egoistisk Gud. Han säger: "Du skall inga andra gudar hava jämte mig." Är det rättvist? Att inte få välja vem man ska tro på?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.