Följ Bibelfrågan på Facebook

Hette Barabbas också Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att Barabbas hette just Jesus var inte särskilt märkligt eftersom det var ett mycket vanligt namn bland judarna på den tiden.

Fråga: Jag blir inte klok på varifrån man fått namnet 'Jesus Barabbas'. Läser man i Matt 27:15-26, Mark 15:7, Luk 23:18-19 och Joh 18:39-40 nämns bara ordet Barabbas, så varifrån har man i andra texter fått att det fanns två som hette Jesus? Står det någonstans i NT Jesus Barabbas? (T.R.)

Barabbas (egentligen "bar Abbas", som betyder "faderns son" eller "lärarens son") var efternamnet på den fängslade brottsling som Pilatus frigav på folkets begäran. I de flesta gamla handskrivna kopiorna av evangelierna anges bara hans efternamn, men i några handskrifter av Matteus evangelium lyder kap 27 vers 16 så här: "Just då hade man en beryktad fånge som hette Jesus Barabbas." En sådan Matteus-kopia, där Barabbas förnamn finns angivet, omnämns av teologen Origenes som levde år 185-254.

Att Barabbas hette just Jesus var inte särskilt märkligt eftersom det var ett mycket vanligt namn bland judarna på den tiden. Både Jesus bar Abbas och Jesus bar Josef hette egentligen Yeshua i förnamn ("Jesus" är den grekiska formen av namnet), och Yeshua är samma namn som det gammaltestamentliga "Josua", dvs det namn som den man som ledde israeliternas erövring av Kanaan bar. Kort sagt, en av Gamla testamentets allra största hjältar. Det är skälet till att många pojkar kom att få detta namn.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför inte använda Jesu riktiga namn?
Varför har Yeshuas namn översatt från hebreiska till svenska, 'Jesus'? Namnet Adam har ju inte översatts utan är väldigt nära det hebreiska orginalet.

Problem med bibliska namn
Samma personer har olika namn på olika ställen i 2 Samuelsboken och 1 Krönikeboken. Vilka namn är de rätta?

Nebukadnessar eller Nebukadressar?
I den nya bibelöversättningen har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn.

Namnet Josua
Jag undrar kort och gott vad namnet "Josua" betyder.

Simon, Petrus och Kefas
Är Petrus och Kefas verkligen samma person? I Gal 2:8 nämns ju Petrus och i Gal 2:9 Kefas. Varför använde Paulus olika namn på samma person med bara några meningars mellanrum?

Stavning av bibliska namn
Noa är namnet i Bibeln, men varifrån har namnet Noak kommit? Och hur kommer det sig att Abrahams fars namn skiljer sig i olika böcker?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.